4 maig de 2011 a les 10:37

L’Ajuntament de la Bisbal executa la segona fase de condicionament de diversos carrers de la ciutat

 L’Ajuntament de la Bisbal ha iniciat els treballs de condicionament de diversos carrers de la ciutat. Les actuacions es porten a terme als carrers Francesc Cambó, el camí del Convent, Solidaritat, Estació, Albert Camps, i Trinitat Aldrich. Aquests carrers s’asfaltaran i també s’aprofitarà per repintar la senyalització horitzontal i ajustar els llocs d’estacionament a les necessitats actuals, per exemple, amb la creació de més estacionaments de motocicletes. L’import total dels treballs, que acabaran el 6 de juny, s’acostarà als 54.000 euros.

Segons el regidor de Via Pública de l’Ajuntament, Xavier Dilmé, “es tracta d’una actuació important, seguint la priorització dels carrers amb el ferm en més mal estat però també aquells que eren més transitats. Dilmé recorda que es tracta d’una segona fase i considera que “ben aviat n’hi haurà d’haver una tercera perquè portàvem molts anys de deixadesa i retard en aquest tema a la ciutat i aquest equip de govern està intentant recuperar el temps perdut per tal que els ciutadans de la Bisbal puguin gaudir d’uns espais públics d’acord amb allò que mereixen i paguen”.

La primera fase d’enquitranament va tenir lloc el mes de setembre passat. En aquella ocasió, es va actuar sobre els carrers Coll i Vehí, Jaume II, Pompeu Fabra, Morró i un tram del carrer del Pont.