25 gener de 2013 a les 13:34

L’Ajuntament de la Bisbal i el SOC promouen formació professionalitzadora per aturats basada en formar agents energètics i artesans ceramistes

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha subvencionat diferents accions ocupacionals i de desenvolupament local dins el projecte Treball als Barris, on destaquen a nivell formatiu dos accions de formació professionalitzadora basades en l’eficiència energètica i la ceràmica artesanal.

El curs d’agents energètics té per objectiu conèixer i comprendre els aspectes bàsics relacionats amb una auditoria energètica amb la conseqüent interpretació de resultats i presentació de conclusions. Aquest és un nou perfil professional de futur vinculat amb l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica. El curs està programat amb 90 hores teòriques i 40 hores de pràctiques no professionals.

El curs de terrisseria artesanal vol dotar de coneixements bàsics de terrisseria per treballar en una empresa de ceràmica i per desenvolupar una activitat de caràcter artesanal com a professió independent. La importància del sector ceramista amb la població fa que el curs també sigui una acció amb projecció de futur per al propi sector. El curs serà de 300 hores i també comptarà amb pràctiques a empreses.

Els cursos estan destinats a persones a l’atur i que siguin del nucli antic de la Bisbal, perquè els beneficiaris d’aquests serveis atorgats via subvencions del SOC han de ser majoritàriament veïns dels barris que formen part del projecte Pla de Barris impulsat per la Generalitat de Catalunya. Els interessats poden contactar amb l’àrea de Desenvolupament Local i l’oficina del Pla de Barris situada a l’edifici de Torre Maria.

Les ajudes estan cofinançades entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.