23 febrer de 2021 a les 16:45

L’Ajuntament de la Bisbal impulsa la creació d’un directori d’empreses del municipi

El Consell d’Iniciatives Econòmiques va aprovar l’actualització de la base de dades de les empreses de la població amb l’objectiu de poder disposar d’un directori actual de les empreses i dels sectors econòmics principals i, sobretot, per tenir una base de dades que pugui ser utilitzada per a la tramitació de documentació i d’informació diversa per a les mateixes empreses. Per dur a terme aquest projecte es compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Palamós, que ha fet el buidatge de les bases de dades d’hisenda per detectar tot l’univers empresarial bisbalenc.

Per acabar-ho de configurar, aquesta setmana la Cambra de Comerç fa treball de camp a fi de poder validar el directori amb les dades comercials dels establiments i poder aconseguir una base de dades més fidedigne. Si bé d’entrada el primer buidatge de la base de dades d’hisenda estableix que hi ha 854 empreses (777 seus principals a la Bisbal i 77 sucursals), caldrà definir-lo més detalladament i classificar-les en funció de l’activitat.

Aquest projecte, anomenat Univers d’Empreses de la Bisbal d’Empordà, compta amb el suport de la Diputació de Girona i té per objectiu, a banda d’actualitzar el directori empresarial, poder adaptar-se a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i, alhora, establir mecanismes de comunicació amb les empreses. Així doncs, d’una banda vol servir per disposar de la base de dades i, de l’altra, aconseguir que les empreses detallin les seves dades de contacte.

Així, cada empresa rebrà una formulari per donar vistiplau a formar part d’un web municipal amb el directori d’empreses i autoritzar conforme accepten rebre informació per part de l’Ajuntament de la Bisbal. Aquest web estarà disponible abans de l’estiu 2021. És per això que els empresaris i les empresàries que vulguin formar-ne cal que enviïn el formulari adjunt a aquesta publicació omplert i signat a l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, al correu electrònic: torremaria@labisbal.cat.

Recapitulant, la inscripció a la base de dades servirà per: fer difusió de les empreses en forma de publicitat al web de l’Ajuntament de la Bisbal mitjançant l’aparició a l’univers d’empreses; rebre informació sobre subvencions i canvis normatius de cada sector empresarial i del municipi; rebre informació sobre cursos, fires i jornades que puguin ser interessants per a l’actualització dels coneixements empresarials; i rebre informació sobre comunicats i temes d’actualitat del consistori i el municipi.