4 abril de 2013 a les 10:19

L’Ajuntament de la Bisbal inclou set projectes a la nova convocatòria del PUOSC pel quadrienni 2013-2016

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha presentat 7 projectes a la nova convocatòria del pla únic d’obres i serveis (PUOSC) pel quadrienni 2013 – 2016 que sumen un global d’inversió de 1.665.008,68 euros. D’acord amb les bases i pel tram de població un 70% del valor de les obres seria subvencionable i el 30 % restant a càrrec de l’ajuntament.

 

Els projectes són:

Reparació dipòsit aigua Puig de Sant Ramon                               31.548,44 €

Reparació dipòsit aigua Puig Negre                                             99.582,91 €

Instal·lació canonada Sanejament rec Raig                                152.416,16 €

Construcció canonada aigua c/ Vidal i Varraquer                           73.149,88 €

Ordenació carrer convent                                                         599.637,15 €

Nous accessos al cementiri municipal                                        178.114,27 €

Cobertura de la Pista del Mas Clarà                                          562.108,31 €

TOTAL                                                                                 1.665.008,68 €

 

L’alcalde de la Bisbal Sr. Òscar Aparicio Pedrosa explicava que: “en aquesta convocatòria s’han variat els criteris de repartició del PUOSC, ara els ajuntaments ja no tindrem un fixe en funció de la població i els projectes han de ser relacionats amb serveis essencials i bàsics. Per aquest motiu el nostre Ajuntament ha presentat com a prioritats projectes relacionats amb el servei d’abastament i sanejament de l’aigua, així com un projecte d’accés al cementiri municipal, i un de cobertura de la Pista esportiva de l’escola pública  Mas Clarà”

Amb els criteris aprovats pel PUOSC la subvenció seria d’un 70 % del valor total de l’obra. Aquells projectes que no siguin escollits pel PUOSC es realitzaran amb recursos propis: “El pla d’ajust aprovat en l’exercici 2012 ens ha permès un estalvi de 700.000 euros anuals, que un cop descomptats els increments d’amortitzacions de préstec aprovat en la legislatura anterior i la rebaixa en els impostos municipals, ens permetrà una capacitat inversora amb recursos propis de 600.000 euros anuals, molt lluny dels 15.000 euros amb que es va aprovar l’exercici 2010, darrer pressupost aprovat per l’anterior equip de govern”.