28 febrer de 2011 a les 14:59

L’Ajuntament de la Bisbal inicia el procés per la creació d’un Consell d’Entitats

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal, gràcies a una subvenció rebuda a finals del 2010, va iniciar, el desembre passat, el procés per crear el Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà, una proposta que sorgeix del Pla Director de Participació Ciutadana. El Consell d’Entitats hauria d’esdevenir un espai estable de treball i coordinació entre entitats, i també un espai d’interlocució entre entitats i ajuntament.
 
Per crear el Consell d’Entitats, l’Àrea de Participació Ciutadana, ha iniciat un procés d’anàlisi participat per les entitats i altres agents del món associatiu per ajustar al màxim el nou Consell d’Entitats a les necessitats, inquietuds i interessos del món associatiu bisbalenc. Per recollir el màxim de punts de vista, es faran entrevistes en profunditat, es faran grups de treball amb totes les entitats i s’envia un qüestionari a totes les entitats. 
 
Aquest qüestionari que s’ha començat a distribuir aquest dilluns serveix, d’una banda, per donar a conèixer a totes les entitats bisbalenques l’inici del procés i, de l’altra, per donar l’oportunitat a totes les entitats d’exposar la seva opinió més enllà de que puguin assistir als grups de treball que s’engegaran properament. 
 
Una vegada s’hagin recollit les dades aportades per les entrevistes en profunditat i les enquestes s’analitzarà i ordenarà tota la informació i es presentarà al grup promotor del Consell d’Entitats un primer diagnòstic. Aquest diagnòstic es completarà posteriorment amb diferents sessions de treball amb les entitats. 
 
Finalment, incorporada tota la informació aportada  es preveu poder presentar una proposta de reglament que ha de definir la composició, estructura, metodologia de treball i funcionament del Consell d’Entitats. Això es farà en una sessió de retorn i validació que serà, a la vegada, la primera sessió formal del Consell d’entitats. Servirà per presentar la proposta de reglament, validar-la i donar el tret de sortida a l’òrgan participatiu creat.