21 octubre de 2011 a les 8:14

L’Ajuntament de la Bisbal inicia els treballs de millora de l’espai fluvial del Daró entre el pont de l’Embut i la depuradora

L’Ajuntament de la Bisbal ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora de l’espai fluvial del riu Daró entre el pont de l’Embut i la depuradora de la Bisbal d’Empordà (al barri de l’Aigüeta). Aquesta actuació forma part del Pla Integral de Recuperació del riu Daró (PRI) del municipi i els treballs estan subvencionats en un 80% per la Diputació de Girona i La Caixa. L’objectiu del és la millora de l’espai fluvial similar a la que s’ha aconseguit aigües amunt, en el tram del riu Daró entre el pont de circumval·lació i la piscina municipal.

Una de les feines que es faran és retirar la vegetació i els residus del llit del riu que interfereixen en el drenatge, reduint així el risc d’inundació i millorant-ne la capacitat hidràulica i de desguàs en els moments d’avinguda. A la vegada, es recuperarà paisatgísticament un entorn natural concorregut pels veïns del municipi on, fins i tot, hi ha establert un itinerari de salut.

Es millorarà la qualitat de la vegetació de ribera del riu Daró i la seva biodiversitat, ja que s’eliminaran les espècies invasores (com la canya americana, la robínia i l’ailant), les quals no permeten que hi creixin espècies autòctones i pròpies (com el vern, el freixe, l’om, el tamariu o el salze). Amb els treballs previstos en aquest tram es vol evitar que les espècies invasores de ràpida expansió s’estenguin i colonitzin altres espais d’interès natural propers o espais naturals protegits com les Gavarres.

És previst, a més, replantar espècies autòctones, tant arbres com arbustos, per recuperar la vegetació de ribera que li és pròpia al riu Daró: verns, freixes, oms, tamarius, salzes, alocs, saücs, pollancres, sarga, entre d’altres.

La finalització dels treballs es preveu per a principis de l’any vinent. L’assistència tècnica de les tasques de restauració i millora la desenvolupa l’empresa GEOSERVEI SL i l’execució dels treballs és a càrrec del CENTRE TRAMUNTANA del Consell Comarcal del Baix Empordà que es dedica a la inserció laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social.

En el marc d’aquest projecte de restauració i millora de l’espai fluvial del riu Daró al barri de l’Aigüeta hi ha previstes diverses actuacions de comunicació com una visita en l’àmbit d’actuació del projecte i jornada de neteja popular, entre d’altres aspectes.