20 octubre de 2011 a les 15:19

L’Ajuntament de la Bisbal inicia una campanya informativa per promoure que es registrin els animals de companyia al cens municipal

L’Ajuntament de la Bisbal ha iniciat una campanya informativa per promoure que els propietaris d’animals de companyia els registrin al cens municipal. Aquesta campanya inclou fer arribar informació sobre la tinença responsable d’animals de companyia a través de fulletons explicatius que reparteixen els agents cívics, enviar cartes als propietaris d’animals de companyia censats i incloure informació pràctica sobre la tinença responsable dels animals de companyia al lloc web de l’Ajuntament. En aquesta campanya també es compta amb la col·laboració de la Policia Local.

La regidoria de Medi Ambient ha establert un termini d’inscripció voluntària al cens d’animals de companyia fins el 30 de novembre de 2011. La llei de protecció dels animals considera animals de companyia els gossos, els gats i les fures.

La regidoria de Medi Ambient ha enviat una carta a tots els propietaris d’animals de companyia censats, anunciant-los el cobrament d’una taxa de dotze euros corresponent al 2011. Aquesta taxa permet sufragar una part de les despeses derivades del compliment de la normativa vigent en matèria de tinença d’animals de companyia, és a dir, gestió del cens municipal, inspecció i control per maltractaments i per tinença d’animals perillosos, control en matèria de salut pública i civisme i la recollida de gossos abandonats.

També, els agents cívics estan repartint un fulletó informatiu a totes les persones que tenen animals de companyia per informar-los que cal que els tinguin censats. En aquest fulletó es donen diverses informacions de tipus pràctic sobre què cal fer per identificar de forma correcta un animal de companyia i els passos que cal fer per registrar-lo al cens municipal d’animals de companyia.

Des de la regidoria de Medi Ambient s’informa que només aquells propietaris que tinguin registrats els seus animals de companyia en el cens tindran dret a recollir bosses per a la recollida de les femtes a la regidoria de Medi Ambient, situada a l’edifici de Torre Maria (Aigüeta, 17) de 8:00 a 15:00 de dilluns a divendres. La regidoria de Medi Ambient ha anunciat que no se subministraran aquestes bosses a través dels aparells dispensadors de la via pública (“kioscans”) atès que són espoliades reiteradament per actes incívics. 

Entre els consells pràctics que recull la campanya informativa hi ha el fet que cal fer controls sanitaris de l’animal, com a mínim una vegada a l’any; que si sou propietaris d’un gat és convenient esterilitzar-lo a fi d’evitar la procreació i la proliferació de gats abandonats a la via pública; que a les vies urbanes no es poden deixar lliures els gossos, han d’anar lligats amb corretja i aquells que siguin considerats potencialment perillosos, a més, han de portar morrió. També es recorda que és prohibida la presència de gossos i gats a les zones de joc infantil i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 metres a l’entorn.