17 novembre de 2011 a les 9:50

L’Ajuntament de la Bisbal licita el contracte de la 3a fase de la rehabilitació del Terracotta Museu per 984.450 euros

L’Ajuntament de la Bisbal ha tret a licitació el contracte d’obres de la tercera fase per a la rehabilitació de l´antiga fàbrica que acull el Terracotta Museu per a ampliació del museu de ceràmica, amb un pressupost de 984.450 euros. La licitació es convoca per procediment obert i tràmit urgent. L’obra té un termini d’execució de sis mesos, una vegada s’hagi signat l’acta de replanteig.

El termini per presentar ofertes és de tretze dies naturals a comptar des de l’endemà de l´última publicació de l´anunci en el BOP o en el DOGC. Les ofertes per dur a terme l’obra s’han de presentar a l’Ajuntament de la Bisbal.