16 febrer de 2009 a les 6:53

L’Ajuntament de la Bisbal lliurarà una targeta amb una hora diària gratuïta a la zona blava

Per aconseguir la targeta caldrà, en el cas de tenir el cobrament de l’impost amb domiciliació bancària, només cal anar a l’Ajuntament, adreçar-se a Atenció Ciutadana, identificar-se i se li lliurarà la targeta després de signar un document per acreditar-ne la recepció. En el cas de no tenir el cobrament domiciliat, se li lliurarà en el moment que vagi a pagar el rebut corresponent a l’any 2009, que es començarà a cobrar en període voluntari a partir de dilluns 16 de febrer i fins al dia 20 d’abril.
El funcionament de la targeta estarà explicat a cada expenedor. Serà similar al d’una targeta de crèdit. S’introduirà a l’expenedor i només caldrà marcar el temps que es desitja per al tiquet. Si no s’excedeix l’hora diària, es podran tornar a agafar altres tiquets durant el mateix dia fins a exhaurir aquest temps. En el cas que durant un dia no es gasti l’hora, aquesta no s’acumula a dies posteriors.
La targeta s’haurà de reactivar de forma anual cada vegada que es pagui l’impost de vehicles. També varia l’horari. El nou horari de la zona blava serà de 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia (ara era fins a 2/4 de 2) i de les 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre (fins ara era de 4 de la tarda a 8 del vespre).
D’altra banda, les zones de càrrega i descàrrega tindran horari partit en comptes de continuat com fins ara. El nou horari de les zones de càrrega i descàrrega serà de les 8 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda, un horari més reduït i semblant al de molts altres municipis.

Els nous aparcaments i la targeta amb una hora gratuïta permeten l’ampliació de la zona blava a la plaça Nova i a la plaça Carreras Dagas
L’entrada en servei del sector dels nous jutjats ha permès sumar un total de 120 places d’aparcament molt cèntriques a les més de 265 creades al camp de futbol vell. Aquest fet, afegit al lliurament de la nova targeta resident i a la constatació que algunes zones de la Bisbal són garatges a l’aire lliure més que places d’aparcament a disposició de veïns i clients de la zona comercial, ha portat l’Ajuntament a decidir
ampliar la zona blava a la plaça Nova i a la plaça Carreras Dagas. És una decisió que permetrà una major mobilitat dels vehicles i que, gràcies a la targeta amb una hora gratuïta, no suposarà cap sobrecost als usuaris bisbalencs.
 

Noves tarifes de zona blava
Seguint la mateixa línia per afavorir la rotació de vehicles, l’Ajuntament ha decidit mantenir les baixes tarifes de la zona blava pel que fa el tram entre 1 quart i 1 hora (15 minuts = 0,20e, 35 minuts = 0,30e) i incrementar lleugerament les de més durada (65 minuts = 0,60e, 95 minuts = 1,20e i 125 minuts = 1,50e). L’anul·lació de
la denúncia queda establerta en 3 euros.