28 gener de 2011 a les 14:01

L’Ajuntament de la Bisbal obre el termini per demanar la bonificació del rebut de les escombraries del 2010 per ús de la Deixalleria municipal

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal, Àngel Planas, ha explicat que amb aquesta mesura es vol ‘incentivar l’ús de la deixalleria per als veïns de la Bisbal i premiar aquest ús reduint l’import del rebut’. ‘Així fomentem accions en positiu que premiïn aquells ciutadans que facin un bon ús dels equipaments municipals, ja que sovint, les administracions tendeixen a la sanció i no a la bonificació’ ha afirmat el regidor.
 
Juntament amb la instància, el model que es pot trobar a www.labisbal.cat, a l’apartat de Tràmits i Gestions, caldrà adjuntar la targeta original segellada. Un cop examinada la sol·licitud per part de l’àrea d’Intervenció de l’Ajuntament; si s’ajusta al que s’estableix en l’Ordenança fiscal, (taxa d’escombraries 2010 pagada i que correspon a habitatge) es tramitarà la devolució.
 
Si la petició s’ha entrat a l’Ajuntament durant el mes de gener, es descomptarà en el rebut de la taxa d’escombraries del present exercici 2011. Les peticions entrades amb posterioritat, seran abonades en el número de compte bancari (que prèviament s’haurà especificat en la instància de sol·licitud de bonificació) l’import que correspongui d’acord amb el percentatges de bonificació i en relació al rebut d’escombraries de l’any 2010.
 
La bonificació pot arribar fins el 20% si durant el 2010 s’han fet deu o més aportacions a la deixalleria. Els usuaris empadronats al municipi que hagin utilitzat la deixalleria de la Bisbal d’Empordà un mínim de cinc vegades l’any obtindran una bonificació del 10% en la quota de la taxa de residus. La bonificació s’incrementarà progressivament: amb sis aportacions anuals la bonificació serà del 12%; amb set aportacions anuals, el 14% de bonificació; amb vuit aportacions, el 16% de bonificació; amb nou aportacions, el 18% de bonificació i amb deu aportacions o més, el 20% de bonificació.