4 juliol de 2011 a les 10:58

L’Ajuntament de la Bisbal obre la convocatòria per demanar subvencions a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament

La Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha obert la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a projectes de cooperació durant l’any 2011. El període de presentació de les sol·licituds s’estableix de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2011.

Pot sol·licitar aquest ajut qualsevol entitat o associació de la Bisbal d’Empordà sense ànim de lucre i els equips de treball o col·lectius, també sense ànim de lucre, que tinguin seu social al terme municipal de la Bisbal d’Empordà o que hi facin actes. Les entitats, associacions o col·lectius podran demanar la subvenció presentant una sol·licitud degudament omplerta i signada pel representant legal de l’entitat o associació, al registre de documents de l’Ajuntament.

Aquesta convocatòria d’ajuts té per finalitat la cooperació al desenvolupament amb països en vies de desenvolupament. No es consideren com a projectes de cooperació al desenvolupament aquells que siguin estrictament d’ajut humanitari.

Les bases es poden consultar a l’apartat de serveis socials i cooperació.