19 setembre de 2008 a les 13:31

L’Ajuntament de la Bisbal obre un procés participatiu per al Pla de recuperació integral del riu Daró

Logo Pla Daró

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha encarregat a l’empresa Geoservei la redacció del Pla de recuperació integral del riu Daró dins el terme municipal de la Bisbal. Després d’haver prohibit l’aparcament de vehicles a la llera del riu el passat mes d’agost, l’Ajuntament ha fet un pas més per a la millora d’aquest element natural al seu pas per la ciutat, amb la incorporació d’un procés participatiu en la redacció del pla.

Els objectius del pla són millorar la qualitat ambiental i paisatgística; potenciar els elements naturals i partimonials singulars; promoure la integració paisatgística de les façanes i murs que contacten amb el riu, i ordenar els usos de la llera i de la zona urbana annexa. Des de l’any 2005, l’Ajuntament de la Bisbal compta amb un document que evidencia la necessitat de redactar el pla de recuperació del riu, atesos l’estat de degradació general del Daró dins del terme municipal, la repercussió que aquest espai té per a la imatge que projecte el municipi, i l’afectació de l’estat del riu ves la imatge del nucli antic de la ciutat.

En la primera fase del procés participatiu per a l’elaboració del pla, es durà a terme una presentació pública i un primer fòrum de debat del projecte per tal de donar-ne a conèixer els objectius, criteris, metodologia i calendari dels treballs, i molt especialment, per treballar la fase d’anàlisi-diagnosi. Les dates en les quals es faran aquestes sessions encara estan per definir.

En una fase més avançada es convocarà un segon fòrum de debat obert al conjunt dels ciutadans per oferir el retorn de la participació a la ciutadania en la fase d’anàlisi-diagnosi, en forma de proposta de pla, a més de la possibilitart de debatre sobre l’avanç del pla.

Complementàriament, en la pàgina web de Geoservei, s’oferirà la possibilitat de fer aportacions mitjançant la bústia oberta a qualsevol opinió.