24 maig de 2011 a les 13:39

L’Ajuntament de la Bisbal oferirà Itineraris Personalitzats d’Inserció laboral des de l’Oficina del Pla de Barris

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà oferirà aquest 2011 la possibilitat d’acollir-se a Itineraris Personalitzats d’Inserció per millorar les possibilitats de trobar una feina. Gràcies a un conveni amb Suara Cooperativa que és qui gestiona el programa en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, un tècnic contractat per aquesta entitat treballarà des de l’Oficina de Pla de Barris de la Bisbal ajudant els candidats a definir els objectius professionals i facilitant estratègies útils en la cerca de feina.

El regidor delegat del Pla de Barris, Àngel Planas, ha dit que ‘l’Ajuntament de la Bisbal aposta per les polítiques actives d’ocupació i ara oferim els Itineraris Personalitzats d’Inserció per donar una eina més a les persones que estan buscant activament feina’. ‘No es tracta d’una acció aïllada, sinó que forma part d’un programa més ampli que es va iniciar amb el Club de la Feina i que tindrà continuïtat gràcies al programa de Treball als Barris’, ha explicat el regidor.

Els Itineraris personalitzats d’inserció (IPI), consisteixen en un conjunt d’actuacions que, a partir de l’atenció personalitzada, tenen com a objectiu oferir les eines i l’assessorament necessaris per assolir la inserció laboral mitjançant la recerca activa d’ ocupació. El programa IPI s’adreça a persones inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) que en el decurs del període d’execució del programa es trobin en situació de recerca de feina. El programa actua mitjançant accions de grup i individuals, les quals tenen l’objectiu de millorar la ocupabilitat dels participants i facilitar l’accés al mercat de treball.

Aquest programa està subvencionat íntegrament pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i gestionat per Suara Cooperativa. L’Ajuntament facilita els espais necessaris al tècnic d’inserció laboral per desenvolupar el programa i participarà en les reunions de coordinació amb els tècnics de Suara Cooperativa. La tècnica de Suara, a la vegada, participarà en les reunions de coordinació d’àmbit sociolaboral que organitza l’Oficina del Pla de Barris amb els agents que treballen en orientació i integració laboral i formació.