2 abril de 2013 a les 12:25

L’Ajuntament de la Bisbal organitza un curs d’agents energètics

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha subvencionat el projecte Treball als Barris 2012, projecte que es desenvolupa en el marc de Pla de Barris. El mes de març s’han engegat, entre altres, el Curs d’Agents Energètics.

Aquest curs s’ha dissenyat conjuntament entre les àrees de Medi Ambient i Desenvolupament Local. Els objectius definits en el curs són dobles. Per una banda, es formarà als alumnes en un nou perfil professional vinculat a l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica. Per l’altra, es donaran les eines necessàries per conèixer i comprendre els aspectes bàsics relacionats amb l’estudi energètic d’un edifici: quines instal·lacions auditar, fases i metodologia d’auditoria, eines per a la seva execució, interpretació dels resultats i presentació de conclusions

Un cop finalitzat el curs els alumnes realitzaran 40 hores de pràctiques no professionals relacionada amb l’estudi energètic d’un edifici, comerç o habitatge particular.

El finançament prové de fons del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. L’Ajuntament també col·labora amb aportacions puntuals.