23 octubre de 2009 a les 20:22

L’Ajuntament de la Bisbal organitza un curs de directors d’activitats de lleure

El regidor de Joventut, Josep Maria Gou,  ha volgut destacar que l’objectiu d’aquest curs és ‘completar la formació bàsica dels monitors de lleure i d’aquesta forma, millorar les seves expectatives laborals. És una iniciativa més que promou l’Ajuntament de la Bisbal per incrementar les possibilitats laborals dels joves en un moment de crisi com el que estem vivint’.

Les places són limitades i per poder fer el curs cal que o bé s’acrediti tenir el diploma de monitor o haver cursat l’etapa lectiva del curs de monitors a l’Escola l’Empordà; o bé que s’acrediti ser diplomat o llicenciat en una de les carreres vinculades a l’educació i
acreditar experiència com a monitor; o bé tenir 23 anys complerts el primer dia de curs i presentar documentació suficient i fefaent que acrediti que es té experiència com a monitor, que es té el títol de batxillerat superior o equivalent i estar avalat per un director titulat de lleure.