7 març de 2011 a les 10:46

L’Ajuntament de la Bisbal presenta el Desplegament del Pla Integral de Recuperació del Daró al pas pel terme municipal

El Desplegament del Pla Integral de Recuperació del Daró recull un seguit de propostes presentades per ciutadans de la Bisbal en un procés de participació ciutadana i aquelles que han aportat els especialistes que han intervingut en el projecte. El pla proposa accions relacionades amb el cabal del riu, amb les zones inundables, amb l’erosió provocada pels canvis en el perfil, amb la condició de connector natural sotmès a pressió humana, amb el planejament urbanístic, amb la seva capacitat de convertir-se en un actiu transformador de la ciutat i amb aquelles que tenen relació amb el patrimoni cultural, els usos socials i la identitat.
El pla ha comptat amb la participació ciutadana a l’hora de definir punts forts i febles i a l’hora de fer propostes d’actuació, centrant l’atenció en els punts més rellevants i essent resolutiu en allò que crea preocupació o incertesa. Proposa àmbits d’intervenció múltiples però coordinats, buscant la coherència entre els treballs pluridisciplinars. Cadascuna de les 36 accions que proposa conté el nivell de prioritat que li van atorgar els ciutadans en el procés participatiu i el nivell de prioritat que li han assignat els tècnics.
Alguna de les accions proposades en aquest pla ja s’han dut a terme, com la millora de les condicions ambientals del tram inicial del Daró al municipi, que es va dur a terme la tardor del 2010, amb un pressupost de 48.000 euros. Aquesta acció va ser valorada amb la màxima prioritat tant pels ciutadans que van prendre part en el procés participatiu com pels tècnics especialistes en les diferents matèries que intervenen en el pla, que contempla aspectes hidrodinàmics, ambientals, urbanístics i patrimonials.
El PRI Daró és una iniciativa de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà que té el suport de la Diputació de Girona i de Catalunya Caixa sota la direcció tècnica de GeoServei.