3 agost de 2009 a les 17:03

L’Ajuntament de la Bisbal prorrogarà el contracte per gestionar l’abastament d’aigua amb Sorea, que farà inversions valorades en 3,6 milions d’euros

Entre les inversions més destacades per part de l’empresa que preveu l’acord hi ha la millora pel tractament de nitrats i altres obres de la planta de Fontanilles –que depèn de la Bisbal- per un import de 876.000 euros (1,016 milions amb IVA), una inversió d’un milió d’euros per a la renovació de la xarxa del municipi i també la inversió en la renovació de tota la xarxa de serveis de la urbanització del puig de sant Ramon, que consisteix en la millora i soterrament dels serveis.

En virtut de l’acord, l’empresa Sorea gestionarà el servei de clavegueram, haurà de fer un pla director de la gestió i serà responsable de les neteges i les contingències que es puguin produir. Igualment, l’empresa, amb la recaptació obtinguda de la retribució proposada per la gestió, la destinarà a fer inversions a la xarxa. Aquestes inversions poden suposar 1,2 milions d’euros d’inversió que es faran mentre duri el conveni.

Aquestes inversions suposaran un increment de la tarifa total del 17% que es repartirà en tres anys, de forma que el primer any suposarà un increment del 9%, el segon hi haurà un increment del 4%, i el tercer any hi haurà un altre increment del 4%. Aquest increment de la tarifa equival a l’IPC (Índex de Preus al Consum) acumulat des de l’any 2003 fins a l’actualitat, període durant el qual el preu de l’aigua no ha experimentat increment relacionat amb l’evolució dels preus.

Aquest increment del 9% previst per al primer any suposa per a una família estàndard formada per quatre persones un increment de gairebé un euro en la factura trimestral de l’aigua, cosa que suposa 33 cèntims d’euro mensuals, aproximadament un cèntim al dia. La signatura de la pròrroga està pendent que la Comissió de Preus de Catalunya aprovi les noves tarifes acordades.