22 novembre de 2012 a les 14:09

L’ajuntament de la Bisbal signa un conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal per a la implementació de polítiques d’igualtat

L’alcalde de la Bisbal, Sr. Òscar Aparicio i el President del Consell Comarcal, Sr. Joan Català, han signat un conveni de col·laboració, en data 14 de novembre d’enguany, que té com a objectiu elaborar programes i accions adreçades a les dones del nostre municipi per facilitar-ne la informació, formació i assessorament.

 El passat mes de febrer, a través de la Junta de Govern Local, L’Ajuntament de la Bisbal, va adherir-se al Pla Comarcal de Promoció de Polítiques d’Igualtat amb l’objectiu de desenvolupar accions per poder millorar la situació integral de les dones de la comarca afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. El mes de setembre d’enguany, l’ajuntament va presentar-se a la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de la Dona amb un projecte que ha estat mereixedor d’una subvenció.

Amb l’objectiu d’implantar polítiques per afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la comarca, el Consell Comarcal, comptarà amb els Serveis d’Igualtat i Atenció a les Dones, des dels quals es treballa per eradicar les desigualtats. Aquest servei també restarà obert a les diferents associacions i entitats interessades.