25 maig de 2018 a les 13:19

L’Ajuntament de la Bisbal tanca el 2017 amb prop de 2 milions d’euros de superàvit

El consistori ha fet pública la liquidació del Pressupost municipal de l’any passat i la dada més notòria és el superàvit de prop de 2 milions d’euros. La quantitat exacta és 1.921.123,44 €. En aquest sentit l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Lluís Sais ha destacat que aquests resultats confirmen la línia d’acció rigorosa i responsable constatada en els darrers pressupostos consistorials.

«Davant les crítiques que rebem any rere any en el debat d’aprovació dels pressupostos sobre la gestió de l’equip de govern que encapçalo, sempre he defensat que el veritablement significatiu per valorar la gestió pressupostària no és l’aprovació, sinó la seva liquidació», ha declarat l’alcalde Lluís Sais, sentenciant que els resultats donen la raó al consistori. En aquest sentit, l’alcalde ha recordat que amb els superàvits dels anys 2015 i 2016 l’Ajuntament va poder regularitzar una situació comptable de factures no reconegudes de més de 3 milions d’euros. Sais ha manifestat que el superàvit d’enguany s’haurà de destinar a amortitzar préstecs per inversions d’exercicis anteriors, fet que comportarà la disminució de l’endeutament de l’Ajuntament de la Bisbal.

Arran de l’interès que despertat aquest afer, el consistori voldria aclarir que el superàvit al qual es fa esment prové d’ingressos que l’Ajuntament de la Bisbal tenia pendent de cobrar i que, seguint en la línia de gestió rigorosa i responsable de la despesa, davant del dubte que no arribessin, es va decidir no pressupostar per accions concretes. És el cobrament d’aquests ingressos el que ha comportat que el resultat final de la liquidació anual sigui positiva: això no vol dir que no s’hagin esgotat totes les partides pressupostades. Tal com indica la vigent Llei espanyola d’estabilitat pressupostària, aquest superàvit obtingut ha d’anar destinat a amortitzar deute de préstecs pendents. Cal afegir que, amb la conseqüent amortització de préstecs pendents, la propera quota anual serà menor: això facilitarà que el consistori disposi de més pressupost per a futures inversions.