9 octubre de 2014 a les 22:07

L’Ajuntament destina 1 milió d’euros en inversió per ajudar a incentivar l’economia local.

09.10.2014 OAP

 

En el darrer ple ordinari corresponent al mes de setembre, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar unes modificacions pressupostàries per valor de poc més d’un milió d’euros (1.002.268,62) finançades íntegrament (excepte 21.000 euros) per recursos propis generats pel propi Ajuntament a través del romanent líquid de tresoreria.

El primer tinent d’alcalde, i regidor d’hisenda, Òscar Aparicio i Pedrosa, ha manifestat que:

“Atès que la llei d’hisendes locals, només permet la utilització del romanent líquid de tresoreria, bé per inversió en obres financerament sostenibles, o bé per l’amortització anticipada de préstecs, vàrem entendre que beneficiava més a la ciutat la realització de diferents obres a la nostra ciutat, que a banda de permetre l’arranjament de diferents carrers i espais públics de la nostra ciutat, ha de permetre que aportem el nostra gra de sorra en la reactivació del sector econòmic de la construcció i derivats, una de les principals fonts d’ocupació del nostra municipi i tant afectat per l’actual crisi econòmica”.

Les obres seran arranjament carrers Coll i Vehí /Pompeu Fabra: 240.169,92 €, 1ª fase de la plaça de la Sardana: 313.200,00 €, Encreuament dels carrers Coll i Vehí, Raig, Valenti Almirall, Raval i Morró: 139,455,03 €; expropiació finca Bosquetet: 268.063,20 €, centre obert menors: 21.379,97 € i espai sociabilització gossos: 20.000 euros.

 “Es preveu que totes les obres finalitzin abans de final d’any, i s’uniran a les ja iniciades del carrer dels Valls (225.000 euros) Terracotta Museu (775.000 euros); obres zona esportiva ( 100.000 €) i les obres d’enllumenat que estan a punt de licitar-se Castell d’Empordà (110.000 euros) i Veïnat Sant Pol (95.000 €), el que suposa un important esforç inversor a la nostra ciutat, ja que la majoria es financen amb recursos del propi ajuntament, i avancem íntegrament la part de subvencions de les obres que en tenen concedida. L’aplicació del pla d’ajust que es va aprovar el 2012, ara comença a donar els seus fruits, atès que ens ha permès, no només tenir una situació sanejada a nivell pressupostari, sinó també a nivell de tresoreria, que permetrà avançar aquestes quanties, més el pagament provisional del fons FEIL (1.100.000 euros vestidors camp de futbol) sense que calgui ni recórrer a endeutament, ni apujar impostos, ni allargar el termini mitjà de pagament a proveïdors, que en aquests moments es troba a 17 dies, mentre l’any 2011 quan vaig assumir l’alcaldia, superava els 110 dies.”