4 març de 2016 a les 16:33

L’Ajuntament explica la situació actual del Pavelló Firal Polivalent en relació amb la problemàtica exposada pel CE Bisbal Bàsquet

 

Davant les informacions aparegudes en diferents mitjans en què el CE Bisbal Bàsquet fa referència a presumptes incompliments per part de l’Ajuntament de la Bisbal, l’equip de govern manifesta, tal i com es va comprometre en una reunió amb el club i famílies, que continuarà treballant per buscar una solució a la problemàtica respecte el lliscament del linòleum col·locat en una part del Pavelló Firal Polivalent i que, en cas de que tècnicament no sigui possible, se substituiria el paviment.

Després de consultar-ho amb especialistes, a l’estiu del 2015 es va aplicar un producte perquè resolgués aquesta incidència i permetés iniciar l’activitat de la temporada 2015-2016 amb plenes garanties. És per això que es van realitzar les analítiques pertinents que van confirmar el compliment de la normativa.

Passats uns mesos, i davant les queixes del CE Bisbal Bàsquet que la problemàtica del lliscament es tornava a produir, l’Ajuntament va encarregar unes noves analítiques que van determinar que s’estava per sota del llindar reglamentari.

Davant d’aquesta constatació, l’Ajuntament va contactar amb el Consell Català de l’Esport, en tant que va ser qui va assessorar sobre el material a col·locar, material homologat per a la pràctica esportiva, a diferència del que ha manifestat el CE Bisbal Bàsquet.

Cal recordar que el Consell Català de l’Esport havia atorgat una subvenció de 17.598,77€ per la col·locació del paviment. Per aquest motiu se’ls va posar en coneixement de la problemàtica, perquè aportin possibles solucions ja que les bases per les quals es va atorgar la subvenció esmentada estableixen el manteniment del material subvencionat un mínim de 5 anys o en cas contrari la subvenció s’hauria de reintegrar.

En aquest sentit, l’equip de govern ha manifestat que un cop rebuda la resposta del Consell Català de l’Esport, es procedirà de forma immediata a aplicar la solució plantejada. Si aquesta solució no obtingués els resultats esperats, se’ls demanarà consentiment per a la substitució d’aquest paviment, sense que això comporti el reintegrament de la subvenció.

Finalment, l’Ajuntament vol aclarir que, a diferència del que assegura CE Bisbal Bàsquet, qui classifica el Pavelló Firal Polivalent com a pista doble poliesportiva no és l’Ajuntament de la Bisbal sinó la Secretaria General de l’Esport dins del PIEC (Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya).