12 juny de 2015 a les 13:31

L’Ajuntament inverteix més de 85.000€ en adequar els 13 parcs infantils de la Ciutat a les normatives de seguretat

L’Àrea de Via Pública i Serveis de la bisbal d’Empordà ha adjudicat els treballs d’adequació de tots els parcs infantils de la ciutat a les normatives de seguretat vigents.El 20/08/2014 es va encarregar a l’empresa Entorn Urbà SL la realització d’una inspecció tècnica dels diferents parcs infantils de la Bisbal d’Empordà per obtenir un Certificat de Conformitat de l’Àrea, segons Decret 127/2001 i les normes UNE 147103, UNE EN 1176 1 AL 6 i 11:2009 i UNE EN 1177:2009. Una vegada obtinguts els resultats de la inspecció inicial de les 13 àrees lúdiques ENAC denominada Asses XXI SL va emetre un informe on es detalla la inspecció de cada àrea i de cada element comprovant les cimentacions, distàncies de seguretat, gruixos, fixacions, anclatges, cadenes, molles, pintades, nivells, contrapesos, seients, cordes, baranes,… així com tots els específics de seguretat i manteniment.

Segons el regidor en funcions de l’àrea Xavier Dilmé “ garantir la seguretat a les persones és una prioritat en l’ús de les vies i espais públics i més com parlem d’espais dedicats específicament a la mainada. Aquesta auditoria ens ha permès saber el que havíem de millorar per poder tenir la màxima qualificació en els certificats corresponents. Val a dir que es tracta d’una inversió important que supera els 85.000€ però prevista pressupostàriament i absolutament prioritària”.

Per subsanar totes les deficiències detectades s’han determinat tres actuacions d’inversió per poder obtenir el certificat corresponent

  1. 1) Realització de la superfície d’amortiment. La realització de la superfície d’amortiment sobre la totalitat de l’àrea d’impacte de l’element per una altura de caiguda superior al metre.  Per subsanar aquesta deficiència es recomana realitzar un sorral de 30 cm de profunditat a tota l’àrea de seguretat.S’ha demanat pressupost a totes les empreses donades d’alta a la Ciutat, del sector, i una vegada valorats els treballs aquests s’han atorgat a l’empresa Construccions Barceló SC per un import de 38.640,76€
  2. 2) Substitució i manteniment dels elements de joc.Seguir la recomanació de canviar diferents elements de jocs per adequar-los a la normativa, a més de donar compliment a les accions considerades de manteniment per complir-la.La col·locació d’elements es destinarien a l’Àrea de Pere Torroella, a l’Àrea de Pau Casals, a l’Àrea de Castell d’Empordà i l’Àrea de davant del Pavelló.Les accions de manteniment van encaminades a la substitució de petits elements que s’han desgastat o no compleixen com reposapeus, agafadors, taps,.. Es millorarà també el Parc de Pau Casals. Atès que es un parc que es troba molt a prop de la Llar d’infants municipal, i adequar-lo per a un públic més infantil que la resta, amb jocs a partir de l’any i col·locant un terra de cautxú continu. El cost total és de 37.296,44€
  3. 3) Actuació específica en el Parc 8 de MarçÉs el parc més gran de la ciutat amb diferència i el que rep més mainada diàriament, a banda que també és utilitzat habitualment per escoles de la Bisbal i, de forma esporàdica, per altres escoles d’arreu de les nostres comarques que venen d’excursió o de visita a la Bisbal. Aquest parc té una singularitat especial en tenir elements de jocs majoritàriament de fusta viva i el principal problema a solucionar són les podridures que afecten de forma important a les fustes. La valoració estimada del Parc 8 de Març 10.232,15€