13 maig de 2015 a les 11:47

L’Ajuntament millora l’accessibilitat de tots els passos de vianants de les zones comercials d’Aigüeta i Sis d’Octubre

||

L’Àrea de Via Pública, Serveis i Mobilitat de l’Ajuntament de la Bisbal ha iniciat l’execució dels treballs de millora de l’accessibilitat de tots els passos de vianants de les zones comercials d’Aigüeta i Sis d’Octubre, en concret, divuit. Els treballs formen part del pla de millora i seguretat dels passos de vianants de la ciutat que es va executant anualment en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Segons el regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, “l’Aigüeta és una de les zones més transitades de la ciutat i un dels seus principals aparadors. Tradicionalment s’havien pintat els passos de vianants a la carretera deixant un autèntic esglaó de separació amb la vorera que feia impossible el pas de cadires de rodes i fins i tot cotxets, i que feia molt difícil també el pas de persones amb mobilitat reduïda”. Segons Dilmé, “és una actuació modesta, però molt necessària”.

L’actuació consistirà en rebaixar les voreres en forma de gual de vianants amb unes pendents màximes del 10%, deixant-les a nivell del quitrà de la calçada, amb una amplada mínima d’ 1,80m i col·locant la franja preceptiva de paviment tàctil de botons, d’acord amb l’ordre VIV/561/2010. Tot i que inicialment s’ha optat pel rebaix de la vorada per motius econòmics, no es descarta la seva substitució i la col·locació de peces de rigola si s’acaba constatant que és la millor solució, tant estètica com funcional.

 El detall dels passos de vianants sobre els que s’actuarà és el següent:

 

  • C. Sis d’Octubre, 76 i 89
  • C. Sis d’Octubre 72 i 79
  • C. Sis d’Octubre 44 i 49
  • C. Aigüeta 22 i davant entrada edifici Torre Maria
  • C. Aigüeta 32 i 33
  • C. Aigüeta 44 i 49
  • C. Aigüeta 46 i 51
  • C. Aigüeta 72 i 75
  • C. Aigüeta 122
  • C. Aigüeta 162

 Per fer els treballs es va sol·licitar pressupost a totes les empreses del sector donades d’alta a la ciutat i, una vegada analitzades, la més avantatjosa va ser la d’Empordà Espais Nets, que puja a 14.755,95€ IVA inclòs. Aquests diners aniran a càrrec íntegrament del pressupost d’inversions de l’Ajuntament.