21 juliol de 2021 a les 19:20

L’Ajuntament obre dues línies d’ajuts econòmics dirigits a famílies: per la quota de material escolar i per participar en activitats extraescolars i esportives

A partir del dijous 22 de juliol s’obre el període per sol·licitar dues línies  d’ajuts econòmics dirigits a les famílies. D’una banda unes ajudes familiars per a la participació en activitats extraescolars o esportives (destinats a mainada que cursi de P4 a 4t d’ESO) i, d’altra banda, també s’activen uns ajuts per a la bonificació de la quota material escolar (de P3 a 6è). El termini de recepció de sol·licituds per ambdós ajuts finalitzarà el dia 4 d’agost.

Ajuts familiars per a la participació en activitats extraescolars i esportives
Van destinats a alumnat de P4 a 4t d’ESO i tenen l’objectiu de garantir la participació dels infants i joves de la ciutat en una activitat extraescolar o esportiva. Són subvencionables les activitats extraescolars impulsades per les AMPA de les escoles Joan de Margarit, Empordanet, Mas Clarà i Cor de Maria i les activitats esportives organitzades des de l’Àrea d’Esports i per entitats esportives del municipi.
> Es pot consultar tota la informació de la convocatòria i descarregar el full de sol·licitud a través d’aquest enllaç

Ajuts familiars per a la bonificació de la quota de material escolar
Tenen l’objectiu de bonificar la quota de material escolar de les famílies de P3 a 6è de les escoles Joan de Margarit, Empordanet, Mas Clarà i Cor de Maria, pel curs 2021-2022.
> Es pot consultar tota la informació de la convocatòria i descarregar el full de sol·licitud a través d’aquest enllaç

Les sol·licituds poden presentar-se telemàticament (a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà: aquí es pot consultar els manuals de suport), o presencialment (sol·licitant cita prèvia al telèfon 600.40.70.40, de 9h a 14h, o al correu electrònic citaprevia@labisbal.cat).

Podran ser persones beneficiàries de l’ajut aquelles que reuneixin els següents requisits:

  • Estar empadronades a la Bisbal d’Empordà.
  • No tenir cap deute pendent amb l’ajuntament.
  • Tenir un nivell d’ingressos anuals com a unitat familiar, igual o inferior als llindars econòmics establerts en aquesta convocatòria.

La documentació que caldrà adjuntar en el moment de la tramitació de la subvenció és:

  • Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Acreditació d’ingressos econòmics de la unitat familiar anualitat 2020 (de tots els majors de 16 anys). 

Per obtenir més informació de la convocatòria us podeu posar en contacte amb l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania al telèfon 678551570 (de 9 h a 14 h) o al correu electrònic acciosocialiciutadania@labisbal.cat.