8 octubre de 2014 a les 22:06

L’Ajuntament paga als seus proveïdors en 17 dies de mitja durant el primer i segon trimestre de 2014

8.10.2014. OAP.

En el darrer Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de setembre, entre altres temes, es va donar compte dels informes de morositat comercial, informes trimestrals establerts a la llei 15/2010, que tenen per objecte calcular el període mitjà de pagament de l’administració amb els seus proveïdors.

El 1r tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Òscar Aparicio, ha explicat que “Els dos primers trimestres de 2014 continuen amb la bona evolució del termini mitjà de pagament als nostres proveïdors amb una mitjana, en ambdós casos, de 17,49 i 17.42 dies de pagament”.

Aquesta és una xifra excel·lent, que facilita i molt la tresoreria a les empreses que presten serveis per l’Ajuntament. La llei obliga a les Administracions públiques a pagar a 30 dies, i per tant estem complint la normativa, però aquesta xifra és més important si tenim en compte que a finals del 2010 es pagava a més de 110 dies de mitjana. Aquesta evolució demostra la bona gestió que s’ha realitzat aquests darrers tres anys en la hisenda municipal.

Per altra banda cal destacar que el primer trimestre d’enguany la mitjana de pagament de les administracions de l’Estat Espanyol es situava al cap de 111 dies de mitjana