12 desembre de 2008 a les 18:09

L’Ajuntament reordenarà el passeig Marimon Asprer i farà els nous vestidors de la zona esportiva amb càrrec al Fons d’Inversió Municipal del govern estatal

El primer projecte presentat és el de reordenació i millora del passeig Marimon Asprer i el carrer Agustí Font. Segons l’alcalde, aquesta actuació consistirà en la continuació de la intervenció que en el seu moment es dugué a terme al entorn de l’equipament cultural “El Mundial”, donant-li continuïtat en tot el seu recorregut i passant a ser de pas restringit, prioritzant el pas de vianants.

També es compactarà amb sauló l’actual passeig dotant-lo de la il•luminació i el mobiliari urbà que li correspon, respectant l’ús multifuncional que avui en dia té el passeig. Pel que fa referència al carrer Agustí Font és crearà al costat més proper al riu un passeig pavimentat combinant-lo amb la creació d’un carril-bici que connectarà amb el de propera construcció en la nova zona esportiva, resseguint la mota del Daró.

Aquesta actuació es veurà complementada dins el pressupost del 2009 amb la construcció d’una passera elevada que permetrà tant la connexió entre els dos passeigs, la connexió urbana, així com la connexió entre “El Mundial” i la futura Biblioteca Central Comarcal i el Casal Cívic.

El segon projecte que es presentarà és el dels nous vestidors de la zona esportiva, projecte ja aprovat  i que segons Sais la seva inclusió dins el Fons permetrà alliberar l’Ajuntament d’una aportació de 750.000 € que havia de fer en l’esmentada obra.

Finalment, Lluís Sais va destacar el fet que ambdues actuacions repercuteixen en benefici de la ciutat i per tant també en la majoria de ciutadans i que aquest havia estat un factor decisiu alhora d’escollir-les.

Respecte a la proposta del PSC de que els diners dels Fons fossin destinats a la millora de les urbanitzacions Puig de Sant Ramon i el Bosquetet, l’acalde va manifestar que aquesta actuació també és prioritària per l’equip de govern, però que aquesta forma part de la renovació i  ampliació de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable amb l’actual companyia i del seu  paquet d’inversions. Sais ha manifestat que les negociacions van per bon camí i ha lamentat que el PSC abans de presentar la moció no s’hagués interessat per l’estat de la situació tinguent en compte que ells havien iniciat les converses amb la companyia l’any 2004 i per tant eren coneixedors que aquesta actuació era motiu de negociació.