22 juny de 2011 a les 12:38

L’alcalde de la Bisbal delega les funcions genèriques i específiques dels regidors

L’alcalde de la Bisbal ha fet públic el decret de delegació de funcions als regidors de l’equip de Govern. L’alcalde de la Bisbal es farà càrrec d’Urbanisme, Via Pública, Atenció Ciutadana i Seguretat Ciutadana. Les delegacions es refereixen a delegacions genèriques, per a l’impuls, direcció, gestió i resolució de tots els assumptes que afectin a matèries encomanades de forma genèrica i delegacions específiques, per a una matèria concreta. És atribució de l’Alcaldia l’organització dels serveis administratius de la corporació.

Les delegacions conferides als regidors són:

Carme Vall i Clara
Delegacions genèriques :  Hisenda i Patrimoni; Administració i Règim Interior; Gent Gran i Serveis Socials.

Àngel Planas i Sabater
Delegacions genèriques : Cultura;  Promoció i  Desenvolupament Local; Comunicació i Noves Tecnologies.
Delegació específica : Pla de Barris.

 

Gemma Pascual i Fabrellas
Delegacions genèriques : Medi Ambient; Habitatge; Sanitat; Participació Ciutadana.

Victor Muriana i Pedrosa
Delegacions genèriques: Esports; Educació; Cooperació.

Josep M. Gou i  Saló
Delegacions genèriques : Joventut.
Delegació específica : Festa Major.

Aquestes delegacions seran comunicades al Ple de la Corporació en la propera sessió plenària i tenen efecte des del mateix dia de l’expedició del decret, que es va fer el dia 15 de juny.