2 desembre de 2011 a les 18:37

L’alcalde nomena la Junta de Govern local, decreta les delegacions dels regidors i Núria Anglada serà tinent d’alcalde

L'alcalde

El nou alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, ha nomenat la regidora de CiU, Núria Anglada, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal. Igualment ha nomenat els membres de la Junta de Govern que seran Marta Carol, Eva Bassó, Jordi Gasull, Núria Anglada i Xavier Font. A més, en formaran part com a membres convidats, amb veu però sense vot, Albert Pacheco, Carles Sanjosé Bosch i Xavier Dilmé. Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, es faran el 1er i 3er dimarts de cada mes a les set del vespre.

D’altra banda, l’alcalde, mitjançant un decret, ha conferit als regidors que es detallen les següents delegacions:

Marta Carol Geronés:
Delegacions genèriques : Cultura.
Delegació específica: Festa major , festes de barris i relacions amb entitats (compartida amb Jordi Gasull).

Eva Bassó i Puig:
Delegacions genèriques : Esports.

Jordi Gasull i Pujol:
Delegacions genèriques : Joventut, Cooperació i Participació ciutadana.
Delegacions específiques: Festa major , festes de barris i relacions amb entitats (compartida amb Marta Carol Geronés).

Albert Pacheco Planas:
Delegacions genèriques: Medi ambient, Desenvolupament local i Noves tecnologies.

Carles Sanjosé i Bosch:
Delegacions genèriques : Urbanisme.
Delegació específica: Pla de Barris (compartida amb Xavier Dilmé i Vert).

Núria Anglada i Casamajor:
Delegacions genèriques: Ensenyament .
Delegacions específiques: Biblioteca Central Comarcal.

Xavier Font i Galí:
Delegacions genèriques: Gent gran, Sanitat i Serveis socials.

Xavier Dilmé i Vert:Delegacions genèriques: Via pública i serveis, Promoció de la ciutat.
Delegació específica: Pla de Barris (compartida amb Carles Sanjosé i Bosch)

L’Alcaldia-Presidència es reserva:
Hisenda i patrimoni, Administració i règim intern, Seguretat ciutadana i Comunicació.