11 octubre de 2011 a les 14:23

L’alcalde reitera la voluntat de consensuar el pressupost i puntualitza algunes afirmacions dels portaveus dels grups municipals de l’oposició

L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, ha reiterat, en un comunicat, la voluntat d’arribar a un consens amb el pressupost del 2011 i ha puntualitzat algunes de les afirmacions dels portaveus dels grups municipals de l’oposició. El comunicat és una resposta a la nota de premsa enviada a diferents mitjans pels portaveus dels quatre grups polítics a l’oposició a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

En aquest comunicat, l’alcalde fa, textualment, un seguit de puntualitzacions ‘a fi i efecte que el ciutadà tingui coneixement de la màxima informació.

1a ERC, des del primer dia, ha tingut i té la voluntat d’arribar al màxim consens possible per a l’aprovació del pressupost 2011. I, només cal consultar l’hemeroteca, per veure que això és precisament el que reflecteix la informació publicada el 28 de setembre en el diari El Punt-Avui a la qual fan referència els grups de l’oposició.

2a El dia 19 de setembre, en la convocatòria de la Comissió Informativa d’Hisenda a celebrar el dia 22 de setembre, s’envia a tots els regidors/es de la corporació la primera proposta de pressupost elaborada per l’equip de govern.

3a El dimecres 21 de setembre, al detectar que de forma errònia figura en l’ordre del dia de la convocatòria de la Comissió Informativa l’aprovació inicial del pressupost 2011, envio un correu electrònic a tots els portaveus de l’oposició on els comunico literalment “La intenció de l’equip de govern és d’ explicar-vos les línies generals, resoldre els dubtes que hi pugui haver, i obrir un període en què els diferents grups municipals facin les aportacions que considerin pertinents. Per tant, confirmar-vos que dimarts no anirà a Ple la proposta d’aprovació del Pressupost, i que aquesta aniria en un Ple Extraordinari un cop fet el procés que us acabo d’explicar.”. Per tant, em sorprèn l’afirmació dels grups de l’oposició de que sense cap explicació es va retirar el punt de l’ordre del dia.

4a El dijous 22 de setembre en la Comissió Informativa vaig exposar les directrius i les línies generals del document de Pressupost que se’ls havia fet arribar i vaig reiterar de nou la voluntat de l’equip de govern de consensuar amb el màxim número de grups polítics la seva aprovació i la nostra receptivitat a negociar totes les propostes que ens fessin arribar.

5a Es falta a la veritat quan s’afirma que manquen documentació i informes, ja que només han de constar en l’expedient quan la proposta de pressupost sigui la definitiva, i mai en un primer document o esborrany, fet que els regidors/es saben perfectament o si més no haurien de saber.

6a El passat dimecres dia 5 d’octubre, al no haver rebut cap proposta de cap grup, torno a contactar amb tots els portaveus recordant-los la nostra voluntat de consens i de rebre les seves aportacions.

7a A dia d’avui i després de 3 setmanes, continuem sense rebre cap aportació al pressupost 2011 de cap grup municipal a l’oposició.

8a Amb tots aquests antecedents, que són demostrables i verificables, no se’ns pot acusar ni de menystenir als grups de l’oposició ni de confondre al ciutadà amb notícies que falten a la veritat ni molt menys de política de fets consumats.

9a Malgrat tot, des d’ERC mantenim les portes obertes al diàleg a totes aquelles formacions polítiques que vulguin fer aportacions tant als pressupost 2011 com també a tots els aspectes que afecten la ciutat i els ciutadans, amb el benentès que el diàleg és sempre cosa de dos.’