24 març de 2022 a les 9:41

L’alumnat d’auxiliar de jardineria de l’Institut de la Bisbal fa plantació d’una onzena d’arbres al Cementiri

|

Aquests dies s’han plantat una onzena d’arbres de diverses espècies ornamentals (cireres, pruneres, til·lers, avets…) en els parterres del Cementiri de la Bisbal. Els treballs han estat executats pels 13 alumnes del Certificat de Professionalitat d’Auxiliars de jardins, vivers i centres de jardineria de l’Institut la Bisbal. Els certificats de professionalitat són cursos oficial que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. Són promoguts pel SOC i el Departament d’Educació.

L’actuació de millora de l’arbrat de l’equipament bisbalenc s’ha dut a terme amb la partida de pressupostos participatius de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Les millores a parcs i zones verdes del municipi van ser una de les propostes més votades als darrers Pressupostos Participatius, duts a terme l’any 2019. Una part d’aquesta partida destinada als Pressupostos Participatius continua cobrint les despeses d’aquestes actuacions. Alhora, l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria de l’Institut de la Bisbal va donant suport a la brigada municipal de l’Àrea de Via Pública en el manteniment ordinari a diversos espais verds del municipi.