10 gener de 2014 a les 11:35

L’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal fomenta la inserció laboral de les persones aturades a través de l’orientació i la formació

||||||

Des de l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal s’han desenvolupat diferents projectes d’orientació laboral, formació i ocupació al llarg de l’any 2013. Aquests projectes ofereixen suport, orientació i formació a les persones aturades del municipi.

Durant l’any 2013, 614 persones han estat usuàries dels serveis d’orientació i formació que s’han desenvolupat a l’edifici de Torre Maria. Els usuaris han realitzat un treball individual  a través de tutories en les quals es treballen l’elaboració de currículum, la carta de presentació i la redefinició de l’objectiu professional, alhora que es treballa la millora personal i  la millora de l’ocupabilitat. També han participat en sessions grupals sobre motivació personal i han rebut formació en competències bàsiques (informàtica, matemàtiques, català, coneixement de l’entorn) i cursos professionalitzadors com el d’agents energètics, terrisseria artesanal i aplicació de productes fitosanitaris.

El regidor de l’Àrea, Albert Pacheco, explica que “estem molt agraïts i satisfets d’haver incrementat part de l’oferta formativa gràcies a la col·laboració  d’empreses locals, que  han realitzat tallers d’especialització en les seves pròpies instal·lacions per donar a conèixer el seu ofici o professió”. Els tallers desenvolupats han estat  Introducció al cafè d’hostaleria (Cafès Rius & Nadal), Reciclatge de roba (El Taller), Introducció al servei de vi al restaurant (L’Espai del vi) i Com parar una taula al restaurant (El Teatret). En aquests tallers, hi han participat 50 persones.

A més, un total de 191 usuaris han trobat feina a través del servei, dels quals 16 han estat ocupats directament per l’Ajuntament a través de programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Actualment, l’Àrea de Desenvolupament Local disposa de tres orientadors laborals, un formador i una tècnica per desenvolupar aquests projectes. El cost total d’aquests serveis durant l’any 2013 ha suposat una inversió de 292.494,52 € provinent, principalment, de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu als programes sol·licitats per l’Ajuntament de la Bisbal.