15 maig de 2014 a les 9:55

L’Àrea de Medi Ambient inicia les actuacions contra el mosquit tigre

Com a mesura per minimitzar la presència del mosquit tigre a la nostra ciutat iniciem aquest any un tractament per frenar la seva proliferació en els espais públics.

Aquest tractament, amb un producte larvicida, es fa en els punts de cria de la via pública, com ara embornals que tendeixen a acumular aigua. Dipsalut i el Servei de Control de Mosquits proporcionen la cartografia de punts de risc als ajuntaments i formen i assessoren als serveis tècnics municipals perquè duguin a terme aquest control antilarvari.

Tot i així, es calcula que el 80% dels espais on pot reproduir-se el mosquit tigre són privats, per això és molt important recordar que la implicació ciutadana és bàsica per evitar que aquest mosquit criï a casa nostra: cal  evitar les petites acumulacions d’aigua, per exemple, en testos, cendrers, abeuradors, galledes, carretons o fonts ornamentals dels balcons, patis i jardins privats.

Per a més informació cliqueu en el següent enllaç: mosquit tigre