28 gener de 2010 a les 17:25

L’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà informa que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert la primera convocatòria del Pla Renova’t de Finestres i del Pla Renova’t d’Enllumenat per a comerços

El Pla Renova’t de Finestres pretén fomentar la substitució d’obertures velles (finestres, portes, vidrieres, claraboies, …) per altres de noves, amb més aïllament tèrmic, tant en habitatges particulars com en edificis del sector terciari, de manera que es produeixin estalvis mínims del 20% en el consum d’energia pel que fa a la climatització. Amb aquest mateix objectiu, també se subvencionarà la renovació o incorporació de proteccions solars. La inversió mínima per optar als ajuts és de 1.000 euros. Els interessats podran sol•licitar l’ajut a l’ICAEN directament o a través d’empreses col•laboradores adherides a la campanya, i hauran de justificar que el seu projecte reuneix les característiques d’estalvi requerides. El Pla Renova’t de Finestres està dotat amb 3,3 milions d’euros.
 
El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços preveu concedir ajuts a actuacions que permetin racionalitzar el consum energètic en il•luminació en establiments comercials, sense que això es tradueixi en pèrdues de confort. Així, per exemple, se subvencionarà el canvi de lluminàries, làmpades i equips per altres de més eficients i major rendiment, que permetin reduir en un 30% la potència dels equips instal•lats; la instal•lació d’equips de control d’encesa i de regulació de l’enllumenat amb un estalvi mínim del 20%, o bé la reubicació dels punts de llum que suposi un estalvi mínim del 30% en el consum elèctric anual. La quantia màxima dels ajuts serà del 30% de la inversió, amb un límit de 15.000 euros i una inversió mínima de 500 euros per actuació. El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços té un pressupost de 3,5 milions.
 
El conjunt de la informació necessària es pot aconseguir al telèfon de la Generalitat de Catalunya, el 012, o bé al web del Pla Renova’t www.plarenovat2010.cat.