15 abril de 2009 a les 10:20

L’Arxiu Comarcal celebra el 25è aniversari amb un acte al Mundial

En l’acte intervindran Josep Matas i Balaguer, primer director de l’Arxiu, i Antoni Martí i Gich, el qual presentarà el documental titulat Paisatges Observats, de Vídeo Play Serveis, productora bisbalenca que celebra també el quart de segle d’existència.

El 12 de març de 1984, l’Arxiu va ser inaugurat al Castell-Palau pel conseller de Cultura Max Cahner i  quinze dies després hi va haver una segona inauguració gràcies a la visita a l’Arxiu i obertura de la primera exposició per part del president Jordi Pujol. El tema d’aquella primera exposició va ser la Història del futbol a la Bisbal, tema triat expressament per a trencar la imatge tancada o per a minories que es pogués tenir de l’Arxiu i que, efectivament, va despertar interès i va fer acostar els primers col•laboradors de l’Arxiu.

Quan l’emplaçament del Castell-Palau va quedar petit l’Ajuntament va oferir l’ús d’un edifici municipal de dues plantes situat al carrer Cavallers, molt proper al castell, per adequar-lo com a dipòsit de documentació, el qual encara avui fa aquesta funció. A hores d’ara, l’Arxiu conserva uns 1.500 metres lineals de documents en tots els suports. La major part d’aquesta quantitat correspon als fons de les administracions públiques, perquè la primera fita important de l’Arxiu ha estat l’organització i, en alguns casos custòdia, dels fons històrics dels municipis de la comarca.

Des del passat mes de febrer bona part dels inventaris dels arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals es poden consultar per Internet. I hi ha en marxa un projecte de nou edifici que ha d’esdevenir realitat en el termini aproximat d’un any. Serà un equipament modern que complirà tots els requisits que es demanen a un edifici d’arxiu per millorar la conservació dels documents i l’atenció a ciutadans i administracions.