27 octubre de 2023 a les 17:42

L’equip de govern de la Bisbal porta dilluns a Ple unes Ordenances Fiscals per l’any 2024 marcades per la rebaixa de l’IBI, la congelació de la taxa d’escombraries per als habitatges i la contenció general

En el ple del proper dilluns 30 d’octubre el govern de la Bisbal d’Empordà (PSC, Compromís-Junts i Tots x la Bisbal) portarà a aprovació les ordenances fiscals per l’any 2024, que contemplen la rebaixa del tipus impositiu del Impost de Bens immobles (IBI) d’un 2,5%. Concretament, s’abaixarà el coeficient del 0,9064% al 0,8843%, el que suposa per al conjunt de la recaptació una reducció de prop de 60.000 euros.

Els tres grups de govern havien presentat al·legacions diverses vegades quan estaven a l’oposició, en favor del retorn d’una part de l’IBI a les «butxaques dels ciutadans» després de l’increment del 10% obligat pel govern central el 2014. Per això, els portaveus dels tres grups de govern ho consideren un «exercici de coherència».

Segons paraules de l’alcalde, Òscar Aparicio (PSC), «cal recordar que l’IPC interanual és situa en el 3,5%. Per tant rebaixar el 2,5% l’impost és una rebaixa important, que en realitat suposa 6%, ja que aquest IPC no s’aplica tampoc. Aquesta rebaixa implicarà reequilibrar la hisenda municipal i es farà a través de la moderació de la despesa i treballant els impostos en clau de progressivitat fiscal. Creiem que en un moment d’increments de les despeses en serveis bàsics l’Ajuntament ha de ser sensible a la dificultat de les famílies i no apujar impostos i taxes».

A l’efecte s’ha establert que en els casos de immobles de tipologia econòmica com són els d’oficina, magatzem, comercial, obres d’ordenació i solars sense edificar, el 10% amb major valor el tipus impositiu seria del 1%, i en la resta de casos, el tipus també es reduiria fins al el 0,8843%.  «La intenció és esgotar les màximes possibilitats que ens atorga la normativa per realitzar uns impostos amb criteris de progressivitat fiscal. Ens agradaria que la norma ens permetés més instruments i mesures, però amb aquesta decisió és demostra que amb els impostos municipals, tot i que limitadament, es poden realitzar algunes mesures», ha explicat l’alcalde.

Pel que fa les escombraries, la taxa tindrà un increment zero per als habitatges. S’incrementarà només l’IPC, un 3,5%, als sectors comercial i industrial, ja que encara hi ha molts dubtes en relació als anuncis sobre increments de preus. Segons la primera tinent d’alcalde, Eva Rovira (Compromís-Junts), «som conscients que el preu de les escombraries anirà pujant en els propers anys, atès que els costos que ens imposen per entrada a plantes de transferència, abocadors i plantes de triatge, així com els cànons de la Generalitat, aniran en augment. Per això considerem prioritari realitzar un estudi molt detallat durant l’any 2024 del conjunt del servei i la seva prestació. Però per enguany creiem que les famílies no podien assumir aquest increment fins no tenir clar quin serà el cost del servei i més ajustat al principi de pagament en funció de l’ús dels serveis».

«Aquest estudi analitzarà tant el cost efectiu del servei, mesures de contenció a aplicar i també aconseguir una reducció dels residus tipus rebuig -que son els més cars- i la implantació de sistemes per reduir-ne les tones (com el porta a porta o bé el control individualitzat en àrees d’aportació controlades», ha afegit Rovira.

Una prova pilot
D’altra banda, es portarà a terme una prova pilot per a un futur servei de «tarifa plana», consistent a que un nombre determinat de ciutadans que ho desitgin podran acumular els imports dels tributs d’IBI, taxa d’escombraries i vehicles, i fer-ne el pagament en 10 terminis sense interessos. Segons el segon tinent d’alcalde,  Xavier Dilmé (Tots x la Bisbal), «tot i que suposarà un cost econòmic i de recursos humans en clau de gestió per part de l’Ajuntament, creiem que facilitarà una mica l’economia de les llars permetent que no siguin un o dos pagaments de cop, ja que parlem de les figures més comunes i generals per a la ciutadania». «Estem convençuts que la prova pilot tindrà èxit i permetrà estendre-ho a la resta de la ciutadania», ha explicat Dilmé.

La resta, congelació i més bonificacions
Pel que fa a la resta de taxes i preus públics, hi hauran canvis poc significatius: l’impost de construccions és manté en el 3’5%, tot i que s’estableixen més bonificacions en relació a la rehabilitació d’immobles situats al nucli antic o de més de 50 anys, per la contractació de personal a l’atur, i per instal·lació d’energies renovables. Es congelen la majoria de taxes i preus públics, rebaixant el servei de menjador de la llar d’infants, i s’ha afegir una bonificació del 50% als vehicles híbrids.

Finalment, s’estableix una bonificació del 2% a totes aquells obligats tributaris que domiciliïn bancàriament els rebuts.