29 octubre de 2012 a les 12:36

L’equip de Govern de la Bisbal (PSC i CiU) aprovaran demà unes ordenances per al 2013 que congelen impostos i rebaixen l’IBI un 4%

Obrir un negoci costarà la meitat que el 2012, l’impost de construccions baixa un 15% i es bonifiquen les obres de rehabilitació. Els rebuts d’escombraries i vehicles no es toquen.

L’equip de govern de la Bisbal (PSC i CiU) portarà al Ple de de demà dimarts l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2013, que es caracteritzen  per una rebaixa generalitzada en els impostos i taxes més importants i una congelació en la resta. Es continua d’aquesta manera la línia econòmica iniciada en el pressupost 2012 i el pla d’ajust, on s’opta per rebaixar les despeses ordinàries de l’Ajuntament amb l’objectiu d’aconseguir una rebaixa en la pressió fiscal de les famílies i empreses de la ciutat en aquests moments de dificultats econòmiques.

En aquest sentit, es rebaixa l’Impost de Béns Immobles (IBI) en un 4%, trencant la tendència d’increment dels darrers exercicis econòmics. Es manté l’import de l’impost de circulació així com el preu de la taxa de recollida d’escombraries, sense que s’hi repercuteixi tampoc l’increment de l’IVA ni l’increment de les despeses de gestió.

Per a  ajudar a incentivar l’economia local, és rebaixen en un 50% totes les taxes i llicències d’activitats, i en un 15% l’Impost de Construccions(ICIO), quedant el coeficient en un 3% de les obres. Al mateix temps, es fixen múltiples noves bonificacions per a totes les obres de rehabilitació i adaptació d’habitatges. També a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es fixen importants bonificacions de fins a 3 anys de durada per a aquelles empreses que s’instal·lin de nou al sector industrial de la Bisbal, o bé que contractin personal temporal i/o indefinit originari de la ciutat.

Amb aquestes modificacions en les ordenances fiscals, l’equip de govern continua amb la seva aposta de suport al conjunt de la ciutadania rebaixant la pressió fiscal, i quadrant els números de l’Ajuntament amb la contenció de la despesa corrent en comptes de traslladar una major despesa als impostos i taxes que paguen empreses i famílies.