5 març de 2024 a les 7:47

Les mesures de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per reduir el dèficit de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu i permetre’n la viabilitat

Aquest febrer passat l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va fer una reunió a les famílies usuàries de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu per tal d’exposar la situació del centre. I és que el consistori està estudiant diverses millores en la gestió del centre per tal d’aconseguir un servei més eficaç que ha de permetre reduir-ne el dèficit i permetre’n la viabilitat futura.

«En un municipi de poc més d’11.000 habitants amb poc més de 12 milions d’euros de pressupost ordinari, descomptant amortitzacions de crèdit i inversions, és molt important que els serveis municipals es gestionin amb eficàcia i eficiència per maximitzar uns recursos que es pot imaginar escassos», va explicar l’alcalde Òscar Aparicio. En aquest sentit l’alcalde va destacar que «és molt important, al encetar legislatures, identificar les diferents àrees que presenten dèficits importants i estudiar si és possible rebaixar aquest dèficit, per millorar i garantir el futur del servei afectat, així com la totalitat de l’ajuntament».

L’increment d’endeutament de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha suposat que l’amortització de préstecs ha passat dels 500.000 euros anuals el 2019 als 1.400.000 euros per enguany. Així, cal tenir present que durant els darrers anys els pressupostos municipals no s’han pogut finançar inversions amb recursos propis. «Això ha suposat un increment dels crèdits, ja que per fer qualsevol inversió, per petita que fos, calia endeutar-se», va argumentar l’alcalde afegint que per això augmenta la importància d’analitzar bé els diferents serveis municipals, «per tal de tornar a tenir recursos propis per finançar inversió».

I és que en el cas de l’Ajuntament de la Bisbal el servei més deficitàri que «lastra» l’hisenda municipal és la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu: el 2023 va tenir un dèficit directe de més de 450.000 euros anuals, uns 550.000 si es compten els indirectes. «El més sorprenent és que aquest era un servei que presentava superàvit durant la legislatura 2011-2015, quan érem al govern», va manifestar Aparicio. Tot i ser un equipament gestionat de manera directa per l’Ajuntament de la Bisbal, la situació s’agreuja si es té en compte que el centre geriàtric municipal -amb un dèficit que recau a les arques municipals i, per tant, a tots els contribuents de la ciutat- no garanteix que les places siguin per la ciutadania de la Bisbal d’Empordà. Al ser un centre concertat ofereix servei a tota la subcomarca i, de fet, prop de la meitat de les places estan cobertes per persones que no residien a la ciutat. «Amb tot aquests antecedents es fa evident que cal prendre mesures per evitar aquest dèficit», va concloure l’alcalde.

Objectiu: reduir el dèficit de l’equipament
Analitzant les despeses es pot detectar que s’han incrementat un 42% en el capítol de personal i un 7% en les despeses corrents. «Aquesta dada ja posa de manifest que el capítol de personal és un en els quals cal fer incidència», va argumentar Aparicio. Les causes que l’equip de govern considera que han afectat aquest increment del dèficit s’hi troba un increment del personal per sobre de la ràtio, reducció de la jornada laboral de 37,5 a 35 hores setmanals, manca de planificació de les vacances i les baixes, envelliment de la plantilla de personal, un edifici vell i amb distribució poc simètrica que en determina els serveis i amb poca eficiència energètica, o la manca de licitació dels serveis i dels consumibles. «En definitiva, són causes que en alguns casos son reversibles, en d’altres són millorables i en d’altres són de difícil tractament i, per tant, condicionaran les mesures a aplicar», va explicar l’alcalde.

Així doncs, entre el seguit de millores en la gestió que ha d’aconseguir reduir el dèficit i aconseguir un servei més eficaç que permeti la viabilitat futura del centre geriàtric i del propi Ajuntament, l’equip de govern valora accions com fer licitacions dels consumibles per a reduir la despesa, instal·lació de plaques solars (amb un pressupost d’uns 45.000 euros) o millorar la dinàmica dels ingressos i dels impagats. Alhora, es proposaran cursos formatius de la Cambra de Comerç de Girona per tal d’aconseguir joves menors de 29 anys, reduir substitucions i revertir envelliment plantilla personal. I, per acabar, l’Ajuntament també es focalitza la gestió en la millora de l’organització dels torns de vacances, la reducció despesa substitucions, els canvis en els torns i ampliació de les places de corretorns, així com la redistribució dels torns i de les càrregues de feina.