31 octubre de 2019 a les 18:09

Les obres d’ordenació del carrer Ample, Antic i Valls d’en Colomer comencen a formigonar

|||

Les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer de la Bisbal d’Empordà avancen a bon ritme i ja es pot començar a visualitzar un canvi d’allò més notable: s’està formigonant la base del paviment. Així doncs, paulatinament, la zona d’obres anirà esdevenint més transitable per a les persones vianants. Si bé, a dia d’avui, a la major part de la zona de les actuacions s’hi pot veure la sub-base del paviment, avui ja ha començat a formigonar-se tota l’amplada el carrer Antic.

Seguidament, la setmana vinent, es prosseguirà a aplicar el formigó a la zona del carrer Ample que va des de la cruïlla del Raval fins al carrer Antic. Concretament es farà una franja central de 6 metres de formigó (dels prop d’11 metres d’amplada que fa el carrer), deixant les voreres lliures per seguir avançant en els treballs de renovació dels serveis existents. Segons la previsió d’obres, aquesta actuació estaria finalitzada durant la primera setmana de novembre.

Finalment es formigonarà la part del carrer Ample que va del Raval fins que es troba amb el carrer Valentí Almirall. Aquest tram no té vorera a la part nord del carrer (contigu al nucli antic). És per això que es formigonaran els 5 metres de la meitat nord del carrer, deixant pendentla vorera de l’extrem sud.

Les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer van iniciar-se al juliol i van comportar modificacions en la ubicació de les parades del mercat setmanal, alguns canvis i afectacions de circulació i aparcament a la zona i altres modificacions paral·leles a l’àmbit. El projecte, aprovat l’abril passat, per majoria absoluta del Ple Municipal, preveu humanitzar l’espai i alliberar-lo de la circulació de vehicles en benefici de les persones vianants. La seva pavimentació serà de pedra natural, de manera semblant a les darreres actuacions al nucli antic de la Bisbal. Així, l’anella dels carrers esmentats del nucli antic serà arbrada i s’hi instal·laran bancs, substituint el model actual de circulació: només podran circular-hi vehicles de residents per accedir als seus garatges i els destinats a satisfer les necessitats de càrrega i descàrrega.