1 agost de 2020 a les 17:39

L’excepcional Festa Major de la Bisbal 2020: programació i funcionament

||||||||

Del 13 al 18 d’agost la Bisbal d’Empordà tornarà a celebrar la Festa Major, enguany en una situació d’especial complexitat a causa de la Covid-19. Són temps complicats per a tothom però, malgrat tot -i amb l’impuls, com sempre, de les entitats bisbalenques-, el municipi es prepara per gaudir del Festa Major de la Bisbal, en companyia de la família i els amics, i sempre mantenint la distància social. 

Funcionament de la Festa Major de la Bisbal d’Empordà

• Les dates de celebració seran 13, 14, 15, 16, 17 i 18 d’agost. L’horari de finalització de totes les activitats s’estableix a la mitjanit (24 h).
• Els espais on es faran les activitats són: plaça del Castell, parc 8 de Marc, Rigotaverna i aparcament del Passeig Marimon Asprer.
• Les entrades i sortides d’aquests espais estaran disposades de la següent manera:

– Plaça del Castell: entrades pel carrer Peixateries i carrer del Bisbe, i sortides pel carrer del Foc i carrer de Santa Maria del Puig.
– Parc 8 de Marc: entrada pel carrer del Raig i sortida per l’avinguda Josep lrla. Rigotaverna: entrada i sortida pel passeig Marimon Asprer.
– Aparcament del Passeig Marimon Asprer: entrada pel carrer Esports i sortida pel carrer Paral·lel.

• Enguany les activitats de la Festa Major tindran un preu de 2 euros per persona. Els diners recollits es destinaran a tres projectes socials impulsats per l’Area d’Acció Social de l’Ajuntament de la Bisbal: Servei d’Aliments gestionat per Càritas de la Bisbal, Projecte de suport a la gent gran que viu sola i Projecte de dinamització de l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Convent. L’excepció serà el Concert de 10 anys de La Puça, que valdrà 5 euros, es poden adquirir les entrades en línia a través d’aquest enllaç i la recaptació, gestionada directament per la banda, no anirà destinada a cap d’aquests projectes.
• Per assistir a les activitats caldrà haver adquirit les entrades amb anterioritat. A la graella adjunta a aquesta publicació hi consten els comerços i establiments on es poden comprar. Les entrades es posaran a la venda el dilluns 3 d’agost (a partir de migdia) i es podran comprar fins 1’11 d’agost.
• En el moment de comprar !’entrada s’haurà d’omplir un formulari on es farà fareu constar tant nom i cognoms, telèfon i localitat de residència, tant de la persona que l’adquireix com de persones per a les quals s’adquireix l’entrada.
• No es permetrà l’entrada a les activitats a qui no hagi comprat l’entrada ni s’hi hagi inscrit prèviament.
• Com que tots els espais de la Festa Major tenen limitat l’aforament a 250 persones, es demana que no s’adquireixin entrades que no s’utilitzaran, ja que s’estaria deixant sense localitat d’altres persones que sí que les podrien utilitzar. Cal ser responsables i solidaris, per tal que tothom pugui gaudir d’aquesta Festa Major excepcional.
• En cas de pluja, les activitats afectades quedaran suspeses.

En tot moment se seguiran els protocols i les recomanacions marcades per les autoritats sanitàries:
• Es farà una desinfecció diària de tots els espais, abans i després de cada activitat.
• Abans d’entrar als recintes serà obligatori utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada.
• L’aforament i la disposició del seients compliran les distancies de seguretat requerides (1,5 metres).
• L’accés i el desallotjament deis espais es farà de manera esglaonada pels diferents punts d’entrada i sortida habilitats, per tal que no es produeixin aglomeracions de persones.
• Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa de la Festa Major en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
• Només es podrà ballar davant la localitat ocupada pels assistents. En cap cas es permetrà el ball de sardanes.
• En defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic, sota advertiment de la sanció corresponent.
• Tots els actes previstos poden ser cancel·lats 

Mesures individuals:
• La distancia de seguretat entre persones en tots els espais de celebració de la Festa Major és d’1,5 metres.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• L’accés i el desallotjament deis espais es farà de manera esglaonada.

Cal tenir consciència que aquest programa pot variar en funció de les mesures sanitàries que el Govern determini en cada moment.

*Agenda d’actes de la Festa Major 2020 de la Bisbal d’Empordà: als documents adjunts

Bona Festa Major!