19 octubre de 2020 a les 11:09

L’excepcional Festa Major de la Bisbal va recaptar més de 10.300 euros que es destinaran a projectes socials locals

Del 13 al 18 d’agost passat la Bisbal d’Empordà va celebrar la seva Festa Major més excepcional, enguany en una situació d’especial complexitat a causa de la Covid-19. Malgrat tot -i amb l’impuls, com sempre, de les entitats bisbalenques-, el municipi va gaudir d’una celebració especial, en companyia de la família i els amics, mantenint la distància social i les mesures sanitàries corresponents. I no només això:  les activitats celebrades també van servir per recaptar un total de 10.306,13 euros que ara aniran destinats a parts iguals a tres projectes socials municipals diferents. Així ho van decidir prèviament a la Festa Major les mateixes entitats bisbalenques: tots els ingressos recollits arran de les activitats que configuraven la programació de la celebració i que tenien un preu de 2 euros per persona anirien destinats projectes socials de la Bisbal d’Empordà (amb l’excepció serà el Concert de 10 anys de La Puça, que valia 5 euros i la recaptació anava destinada directament a la banda). 

Cal fer esment, també, de la col·laboració dels comerços del municipi, que van vendre les entrades per a cadascun dels actes. I és que la Festa Major de la Bisbal més excepcional, malgrat la situació d’especial complexitat, va acabar desenvolupant-se exitosament fruit de les sinergies entre les entitats, els comerços, el públic i el consistori. Un cop comptabilitzada la recaptació d’ingressos, començarà a destinar-se, a parts iguals, a tres projectes socials del municipi que es detallen seguidament.

Servei d’Aliments de Caritas la Bisbal: cobertura d’alimentació fresca i productes d’higiene personal de primera necessitat
És, sens dubte, un del serveis que ha vist augmentada més la seva demanda durant els inicis de la pandèmia de la Covid-19 ha estat el Servei d’Aliments de Càritas. És mitjançant aquest servei que es garanteix un suport en la cobertura alimentària a diverses famílies de la ciutat. Una de les mancances detectades és la poca disposició de producte fresc (fruita i verdura) i productes d’higiene personal de primera necessitat. L’aportació econòmica vinculada a la Festa Major passada es destinarà a la cobertura d’aquests productes i, des de l’entitat, es vetllarà perquè l’adquisició d’aquests productes es faci en comerços de la ciutat.

 

Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Convent: activitats d’àmbit comunitari i consolidació del Local Social com a punt de trobada
L’Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Convent és el motor de les activitats comunitàries, educatives, i de sensibilització, l’entitat també ha realitzat actuacions de millora als espais comuns, ha esdevingut organitzadora de diferents accions culturals i col·laboradora en múltiples iniciatives que s’han dut a terme al sector sud de la ciutat i també d’altres que han tingut repercussió a tota la ciutat com per exemple la recent recollida de material escolar per garantir-ne a l’alumnat de la ciutat durant el confinament. Paral·lelament a l’impuls de totes aquestes activitats, s’ha apostat perquè el Local Social del Barri del Convent, seu de l’entitat i espai que acull múltiples iniciatives sigui un punt de trobada de diversos projectes. Actualment acull: grup de costura, taller d’acompanyament a l’estudi, punt de lectura, espai de connectivitat, taller posa l’ordinador en forma entre d’altres. L’aportació econòmica vinculada a la Festa Major es destinarà a la consolidació del Local Social del Barri del Convent com a punt de trobada de les iniciatives que es formulin al barri així com també a garantir actuacions d’àmbit comunitari al sector sud de la ciutat.

 

Àrea de Gent Gran: atenció a les persones grans del municipi en situació de fragilitat
Una de les actuacions prioritàries que s’han reforçat a nivell municipal arrel de la pandèmia de la Covid-19, ha estat l’atenció a les persones grans en situació de fragilitat, persones d’edat avançada en les quals es detecta vulnerabilitat en les dimensions física, funcional, psíquica o social i que aquesta situació les fa més propenses a presentar efectes adversos de salut. En concret es va establir un acompanyament per a les gestions de compra i de farmàcia vinculat a un grup de voluntaris i voluntàries i també un seguiment i acompanyament  telefònic gestionat per l’entitat Creu Roja. L’aportació econòmica vinculada a la Festa Major passada es destinarà a l’establiment de grups de treball neurocognitiu amb persones grans en situació de fragilitat amb l’objectiu de mantenir i reforçar l’autonomia. A més, també s’establirà un estudi que permeti tenir una diagnosi de la situació de les persones grans al municipi, per així establir les principals línies de treball a desenvolupar. Totes les tasques vinculades es faran en coordinació amb tots els agents i serveis que treballen amb persones d’edat avançada al municipi.