24 març de 2014 a les 15:50

Licitació Obres del Carrer dels Valls. Pla especial del nucli antic 5ª fase.

En el Butlletí Oficial de la provincia de data i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui, 24.03.2014, ha sortit publicat l’anunci sobre la licitació del contracte de les obres d’execució del PE del Nucli antic, 5a fase-A (Carrer dels Valls). Aquesta obra té un pressupost de . 359.841,31 euros (297.389,51 euros + 62.451,80 euros d´IVa, i un termini d’execució de 4 mesos. Els interessats poden presentar ofertes dins els 26 dies naturals a comptar des de l´endemà de l´última publicació de l´anunci en el BOP o DOGC. (OAP)