19 abril de 2014 a les 12:38

Liquidació Pressupost Municipal 2013. Estudi comparatiu

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà fa pública la liquidació pressupostària corresponent a l’any 2013. Aquest document, del que és va donar compte en la darrera sessió plenària ordinària, acredita un estalvi pressupostari net superior al milió tres cents mils euros, i un romanent de tresoreria que supera els dos milions i mig d’euros.

El regidor d’hisenda i alcalde durant l’execució del pressupost, Òscar Aparicio, en destaca: “ tot i que les magnituds de liquidació pressupostària mostra la notable millora en totes les magnituds com l’estalvi pressupostari o el romanent de tresoreria, estem fent un important esforç de contenció de la despesa i ajustem molt les previsions dels padrons de recaptació, cosa que ens ha portat a aquesta situació de tresoreria sanejada que s’acredita que a final d’any la quantia pendent de pagar era només de mig milió d’euros, mentre l’any 2011 superava els dos milions, el que ens ha permès rebaixar el període mig de pagament a proveïdors que s’ha rebaixat dels 110 dies als 35 dies”.

 Per altra banda en destaca que “l’endeutament s’ha rebaixat dels prop de 9.5 milions d’euros del 2011 als menys de 7.5 milions d’euros, el que suposa estar per sota del 75% en la ràtio d’endeutament, i per tant permet preveure la sol·licitud d’un préstec que juntament amb l’estalvi pressupostari que es genera i els romanents líquids de tresoreria, permetrien finançar una gran equipament per la nostra ciutat.”

 

Finalment, aquestes bones dades econòmiques ens han permès baixar la pressió impositiva, i dotar de quantitats superiors als 200.000 euros anuals tant les partides de serveis socials com les d’ocupació”

Adjunt hi podeu trobar un estudi comparatiu de les principals magnituds de la liquidació comparativa dels darrers exercicis econòmics. (OAP)