4 juliol de 2018 a les 10:02

Lluita biològica contra el pugó dels arbres urbans de la Bisbal

El control biològic de les plagues del verd urbà en substitució dels productes químics tradicionals és una pràctica cada cop més estesa en la gestió de la jardineria urbana. L’ús de productes químics (pesticides) per al control de plagues que afecten els arbres i les plantes de les vies públiques i els jardins urbans cada vegada està més restringit pels seus efectes nocius sobre les persones i el medi ambient. L’alternativa al tractament químic són els tractaments biològics més respectuosos i específics, que a més s’ajusten millor a la legislació vigent aplicable.

En aquesta línia, a l’avinguda Josep Irla de la Bisbal d’Empordà, on hi ha una quantitat significativa d’arbres, concretament 89 erables que pateixen l’atac de pugons que secreten una melassa enganxifosa que taca les voreres i els vehicles aparcats, s’han alliberat insectes (marietes i vespetes) que ataquen i parasiten aquests pugons. La mateixa idea s’aplica en els til·lers que també són susceptibles de ser envaïts per pugons que segreguen aquesta melassa embrutidora.