26 febrer de 2016 a les 14:47

Locals nets de publicitat: Rentar la cara a portes, façanes i aparadors dels locals buits de la Bisbal

Des de l’àrea de Promoció i Desenvolupament Local, amb el suport de la Federació de Comerç, s’ha impulsat l’acció Local nets de publicitat per tal de dinamitzar les zones comercials del municipi i millorar la imatge de la ciutat en l’àmbit comercial i turístic.

Locals nets de publicitat s’emmarca en la campanya Aixequem les persianes que l’Ajuntament porta a terme des de fa tres anys, iniciant diferents accions per millorar la imatge dels locals comercials tancats de les zones comercials.

La campanya pretén també fomentar el lloguer dels locals comercials buits fent-los visibles i més atractius als potencials emprenedors gràcies a la neteja dels seus aparadors, i millorar la imatge de tot el conjunt de la zona comercial del nucli antic.

La fixació de publicitat de forma indiscriminada en façanes, aparadors, portes i vitrines de molts locals comercials, especialment els buits, provoca un deteriorament de la imatge del municipi i afecta als comerços en actiu que es troben establerts a la zona.

És en aquest sentit que la campanya Local nets de publicitat ha pogut identificar els locals tancats dels principals eixos comercials, nucli antic i carrer Aigüeta, en què els seus aparadors són utilitzats com a plafons publicitaris.

La primera acció de la campanya ha estat  adreçada als propietaris dels locals comercials afectats demanant-los la neteja d’aquests espais. A tots aquests propietaris l’ajuntament agraeix la seva col·laboració sense la qual no hagués estat possible valorar tan positivament aquest inici de campanya. 

D’altra banda, per evitar que es col·loqui publicitat de nou, l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local ha editat uns cartells adhesius que es posen a disposició dels propietaris d’aquests locals de forma gratuïta. Aquests cartells representen una conversa de WhatsApp en què hi consta el nom de la campanya i l’acció i un conjunt d’emoticones representatives de productes bàsics del comerç de proximitat.  Alhora, es fa referència a les ordenances municipals que impedeixen la col·locació de publicitat en aquests espais.

Actualment, ja hi ha la meitat dels locals comercials afectats que han netejat els seus aparadors gràcies a la campanya iniciada, i s’espera arribar a la totalitat en les pròximes setmanes.