19 febrer de 2010 a les 9:41

L’Oficina de Turisme de la Bisbal obté per segon any consecutiu el distintiu de Qualitat en Destí

El distintiu de Qualitat en Destí garanteix la incorporació de millores qualitatives relacionades amb l’atenció al client, la satisfacció del client, a la gestió mediambiental, a la comunicació i a l’organització de l’oficina, entre d’altres. Aquest distintiu forma part del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destí (SICTED), promogut per la Secretaria General de Turisme del govern estatal i per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Segons el regidor de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Bisbal, Xavier Dilmé, aquest distintiu “per una banda, garanteix al visitant un excel•lent nivell d’atenció i, per l’altra, reconeix l’esforç que es fa per part de l’Ajuntament i el seu personal”.  Dilmé afegeix que “el nostre objectiu és anar millorant dia a dia i aquest tipus de reconeixements serveixen precisament per acreditar que anem pel bon camí”.

El Consell Comarcal del Baix Empordà, mitjançant la seva Comissió Turística, ha estat impulsant la implantació d’aquest sistema i, recentment, ha avaluat aquelles empreses, públiques o privades, que formen part del projecte.

La implantació del Manual de Bones Pràctiques té per objectiu incorporar millores qualitatives en aspectes interns i externs a partir d’aplicar uns atributs d’obligat compliment per part de les oficines de turisme. Aquests atributs fan referència a la coordinació dels recursos humans –especificació de les responsabilitats del personal, un pla de formació continuada, normes bàsiques d’atenció a l’usuari–, a la comunicació i comercialització turística – edició de material de promoció turística–, a l’organització interna de l’oficina de turisme, a l’atenció al client –anunciar en un lloc visible els diferents serveis i els horaris d’obertura, així com les dades d’altres serveis públics, i atendre les consultes dels visitants en català, en castellà, en anglès i en una segona llengua estrangera–, a la satisfacció del client –recollida de queixes i suggeriments–, a les instal•lacions i equipaments – sistemes de neteja, estat de conservació de l’immoble-  i als criteris de gestió mediambiental.