21 gener de 2020 a les 15:33

Mesures preventives i recomanacions davant la llevantada i la previsió meteorològica

Davant la previsió meteorològica, les possibles afectacions que se’n puguin derivar i l’activació en fase d’ALERTA per part de Protecció Civil dels Plans especials d’emergències per risc de vent, inundacions i nevades a Catalunya, caldria que tothom tingui en compte les següents recomanacions i mesures preventives: 

– Cal respectar tots els indicatius, senyals i avisos d’emergència.

– Cal extremar les precaucions en els accessos i estacionaments a soterranis, i també reduir al màxim el trànsit de vianants i de vehicles en vies inundables, així com les zones properes al Daró.

– Cal treure vehicles i objectes de valor dels garatges soterrats i/o trasters.

– No accedir a camps, horts o zones on es pugui observar amb evidència l’acumulació d’aigua.

– Circular a poca velocitat perquè en algun moment hi pot haver embornals oberts, i també per evitar danys a tercers.

– Evitar apropar-se a rius, torrents i rieres, ja que poden tenir crescudes sobtades del curs de l’aigua, i no estacionar-hi vehicles.

– Adoptar mesures preventives en habitatges, comerços i serveis situats en plantes baixes i/o que tinguin plantes semisoterrades o soterrades.

– Davant el fort vent cal tancar i assegurar portes, finestres i tendals. Abaixar completament les persianes i, si són de cordó, subjectar-les bé. Cal evitar deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recollir la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.

– No pujar a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions. Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses.

– Per a qualsevol situació de risc o d’emergència adreceu-vos a la Policia Local de la Bisbal d’Empordà (972 640 292) o truqueu al 112.

– Estar alerta a la previsió meteorològica i als avisos, recomanacions i consells d’autoprotecció que s’ofereixen des dels mitjans de comunicació i també des dels canals d’informació de l’Ajuntament i de la Policia Local.