26 juliol de 2018 a les 12:27

Mesures preventives prèvies a la restauració de les façanes del Castell-Palau de la Bisbal

Ja fa uns dies que bisbalenques i bisbalencs han pogut veure unes tanques protectores que restringeixen el pas arran de la façana del Castell-Palau de la Bisbal. I és que l’edifici presenta un important grau de deteriorament de la pedra que conforma el parament de les seves diferents façanes. Això es manifesta de manera més aparent als bancals de les obertures i, singularment, a les de la terrassa i les situades a la façana Oest (carrer Cavallers) i façana Nord (carrer del Bisbe).

Aquest mal estat va provocar que, en determinants moments, hi haguessin despreniments del material a la via pública -en forma de granulat, de peces de petites dimensions o de pedres de mides més considerables. Per aquests motius, i arran de les pluges de la primavera passada, la Policia Municipal va procedir a la col·locació de tanques de protecció a la façana del carrer Cavallers per tal d’evitar el pas dels vianants per aquella vorera. Aquestes mesures preventives han tingut efectes colaterals, com el tancament de les terrasses dels restaurants del carrer del Bisbe, o com la suspensió dels focs artificials de cloenda del Correfoc (Els Dracs disparaven els artefactes des de la terrassa de dalt de l’edifici).

Com a conseqüència de la problemàtica detectada, el consistori resta pendent d’una diagnosi acurada de l’estat dels paraments per tal de permetre detectar i avaluar les patologies dels riscos i emprendre. A partir d’aquí, tan aviat com sigui possible i prenent les mesures adequades, s’endegaran les obres de restauració corresponents. El procés requerirà un treball col·laboratiu entre l’equip tècnic responsable de l’actuació, el propi Ajuntament i els seus serveis tècnics, els tècnics dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat i l’assessorament del mateix Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.