5 octubre de 2022 a les 15:52

Millores a la depuradora de la Bisbal d’Empordà, amb una inversió d’1,8 milions d’euros

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació el contracte per a millorar el funcionament de la depuradora de la Bisbal d’Empordà. Els treballs, amb un pressupost de licitació d’1,8 milions d’euros, tindran una durada de set mesos, un cop s’hagi adjudicat i signat el contracte. Es preveu que les obres, consistents en la renovació de les membranes d’ultrafiltració, puguin començar durant el primer trimestre de 2023.

Els treballs incrementaran la capacitat de tractament de la planta, passant dels 3.225 als 4.000 m3/dia, amb la possibilitat que la capacitat es pugui ampliar en el futur fins els 5.000 m3/dia. Les obres consistiran en el desmantellament de les instal·lacions existents (inclosa l’estació d’impulsió situada a l’interior del reactor biològic), l’adequació de l’obra civil existent als requeriments del nou equipament (els treballs es faran a dins del terreny on està ubicada la depuradora), la instal·lació de les noves membranes i la seva posada en marxa. L’actuació, per tant, a més d’incrementar la capacitat de la depuradora, també contribuirà a una millora de l’efluent, que s’aporta per a la recàrrega de l’aqüífer.

Més capacitat i millor qualitat
La depuradora de la Bisbal d’Empordà va entrar en funcionament el 1993 per a tractar les aigües residuals generades en el municipi de La Bisbal d’Empordà. Originalment, l’EDAR es va dissenyar amb una capacitat de 3.000 m3/dia i incorporava un tractament biològic convencional de fangs actius operant a baixa càrrega i una decantació secundària. La incorporació de nous cabals procedents d’altres nuclis com Casavells, Monells i Sant Sadurní d’Heura, amb una tipologia d’aigües residuals especial fruit de la barreja entre domèstiques i les produïdes en petites explotacions ramaderes va motivar que l’Agència Catalana de l’aigua implantés a l’any 2003 un tractament amb membranes d’ultrafiltració. Amb una capacitat de 3.225 m3/dia, es projectava poder utilitzar l’efluent de la depuradora, de major qualitat, per a recarregar l’aqüífer aigües amunt dels pous d’abastament del municipi.

A part del tractament de membranes d’afinament final, també es va incorporar un tanc de laminació de cabals i es va deixar la decantació secundaria operativa, per tal que actuant en paral·lel amb les membranes, la depuradora tingués la capacitat de poder tractar les puntes de cabal superiors al cabal de disseny del nou tractament implantat. Actualment la depuradora tracta principalment les aigües residuals provinents del municipi de la Bisbal d’Empordà i dels nuclis de Cruïlles, Monells, Corçà i parcialment de Forallac. Per a evitar la infiltració d’aigües provinents de la xarxa de clavegueram, l’ACA ha promogut millores en el clavegueram per a reduir aquestes aportacions, sobretot en el tram que discorre pel riu Daró.

Actualment hi ha 539 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa a la comarca del Baix Empordà, hi ha 13 depuradores en servei que donen servei a prop del 98% de la seva població.