19 octubre de 2021 a les 10:57

Millores en l’accessibilitat universal al Terracotta Museu de la Bisbal

||||

Amb l’objectiu d’esdevenir un equipament inclusiu que garanteixi les necessitats socials i l’accessibilitat universal a la cultura, enguany, el Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà ha endegat un seguit d’actuacions per millorar en aquest sentit. Actualment el Museu bisbalenc forma part del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà impulsat pel Consell Comarcal, que l’any passat va atorgar els distintius d’usabilitat per a persones usuàries de cadires de rodes i de necessitats especials per a famílies. Les barreres físiques i comunicatives del Terracotta Museu s’han pogut identificar gràcies al programa d’autoavaluació de l’accessibilitat MUSA, desenvolupat per la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, per ajudar a la millora gradual de l’accessibilitat que presenta l’equipament i la seva museografia. 

Així, en l’exposició permanent s’ha subtitulat l’audiovisual principal per tal de millorar l’accessibilitat auditiva. Aquesta millora també beneficiarà a altres grups, com persones amb necessitats cognitives específiques o persones que no dominen l’idioma. S’ha subtitulat en els quatre idiomes en el qual està disponible actualment (català, castellà, anglès i francès).

Enguany, a més, també s’han instal·lat paviments podotàctils d’avís cromàticament contrastat a l’inici i al final dels trams d’escales, a l’ascensor i en el taulell d’atenció al públic. Així, el Terracotta Museu vol facilitar la circulació per l’interior de l’equipament  a les persones amb necessitats visuals específiques. Els paviments podotàctils són superfícies amb una textura particular, situats a terra i que es poden reconèixer fàcilment al tacte: són alertes per a les persones amb necessitats visuals específiques, indicant obstacles, zones de perill, canvis de nivell, escales o ascensors.

Finalment, també s’ha incorporat un sistema de bucle d’inducció magnètica al taulell d’atenció al públic per facilitar l’accessibilitat als visitants amb deficiències auditives usuàries d’audiòfons o amb un implant coclear. Aquest sistema millora el senyal d’àudio que senten els usuaris, ja que evita els sorolls de fons i la mateixa reverberació de l’espai. També s’ha adquirit un equip portàtil que, un cop carregades les bateries, permet el seu transport i ús a qualsevol espai del Museu.

Totes aquestes millores han estat possibles gràcies a l’ajut i al suport econòmic del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, al qual pertany el Terracotta Museu.