2 abril de 2019 a les 17:15

Millores en l’enllumenat públic de la Bisbal d’Empordà

|

Aquest març passat s’ha executat una actuació de millora de l’eficiència i estalvi energètic a l’avinguda Josep Irla i carrer Eusebi Diaz Costa. Concretament, s’han substituït 45 lluminàries de vapor de sodi per tecnologia led mitjançant un contracte de serveis energètics a través de Diputació de Girona, l’empresa adjudicatària i l’ajuntament. Si bé abans el consum energètic d’aquestes zones era de 37.039 Kw/h, gràcies al canvi de làmpades, s’arribarà a un estalvi del 70 %. 

Aquesta reducció del consum s’aconsegueix perquè les làmpades led tenen una major eficiència lumínica: tenen més lúmens per watt. El cost total d’aquesta actuació és de 26.972,81 € i compta amb una subvenció de Diputació de Girona de 8.398 €. Paral·lelament, també s’han canviat les làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi dels llums de l’aparcament del costat de l’escola Joan de Margarit en compliment de la normativa de contaminació lumínica. 

Auditoria energètica de l’enllumenat públic per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2
Durant aquest 2018 s’ha elaborat una auditoria energètica de l’enllumenat exterior a fi de realitzar un inventari dels punts de llum de la ciutat i d’analitzar-ne l’estat actual. Així, aquest document també detalla un llistat d’accions de millora correctiva i d’estalvi energètic per executar a mig termini. Actualment l’enllumenat de la Bisbal consta de 2383 lluminàries i 38 quadres d’enllumenat. El consum energètic anual és de 1.117.788 kwh, el que suposa un cost anual de 137.049 €. D’aquests punts de llum, només l’1,49% són de tecnologia led. A fi de substituir les lluminàries actuals per lluminàries LED i realitzar la resta d’actuacions detallades a l’auditoria, cal iniciar un procediment de contractació pública. L’Ajuntament de la Bisbal es va acollir al programa del Beenergi de la diputació de Girona i gràcies a aquest programa s’ha redactat l’auditoria energètica.